Nyheter og kundeportaler

Crayon har vunnet rammeavtale med Lørenskog Kommune!

i

Rammeavtalen gjelder teknisk rådgivning ifm design og utviklingsprosjekter, teknisk kompetanse, bistand til problemløsning og hjelp til driftsoppgaver.

Lørenskog gjennomfører og skal gjennomføre flere tiltak og prosjekter innenfor deres 5 utalte satsningsområder i deres digitaliseringstrategi.

1. Brukerorientert saksflyt og dialog

2. Lørenskog digitale grunnmur

3. Digitale ferdigheter

4. Velferdsteknologi

5. Grønne løsninger

 

Vi i Crayon er stolte og glade for å ha vunnet denne avtalen og kan fortsette det gode samarbeidet med Lørenskog Kommune.

Crayon vant også i 2014 rammeavtalen som gjelder forvaltning og innkjøp av programvare.

Vi kan med dette fortsette arbeidet sammen med kommunene om å fornye, forenkle og forbedre det offentlige, slik at vi som innbyggere kan oppleve en enklere og bedre hverdag.