Training & Events Kundeportaler
Crayon Navigator- Lisenshåndtering døgnet rundt

Navigator er Crayons lisenshåndterings-system for kunder. Portalen gir kundene mulighet til å foreta bestillinger opp imot eksisterende avtaler, hvor forhåndsavtalte priser og vilkår ligger til grunn. Kundene kan deretter laste ned registreringsnøkkeler når det er beleilig for dem selv

Navigator er et proprietært miljø som kun er tilgjengelig for Crayon-kunder. Kundene bruker sin ordinære påloggingsinformasjon for å logge inn i portalen når det måtte passe dem.

Logg inn i Navigator

Har du glemt påloggingsinformasjonen din?

Vennligst ta kontakt med din Crayon-representant dersom du har ny e-postadresse eller du ikke lenger har tilgang til din e-postadresse.

Crayon xSP Portal- Enkel og sikker oversikt og rapportering

Crayons xSP portal gir kundene tilgang til et unikt, sikkert og enkelt miljø der de kan håndtere sin månedlige rapportering på tvers av alle XSP programvareprodusenter.

Portalen gir god oversikt over de ulike XSP- avtalene den aktuelle kunden har med Crayon, prislister, samt en oppsummering av rapportert forbruk fra forrige måned. Dette gjør den måndelige rapporteringen rundt utnyttelse og forbruk både enklere og raskere.

Crayons xSP portal er et proprietært miljø som kun er tilgjengelig for Crayon-kunder. Disse kan benytte sin ordinære påloggingsinformasjon for å logge inn når det måtte passe dem.

Logg inn i xSP

Har du glemt påloggingsinformasjonen din?

Vennligt ta kontakt med din Crayon-representant dersom du har ny e-postadresse eller dersom du har mistet tilgang til din e-post.

FAST Compliance Kundeportal

Kundeportalen for FAST Compliance gir rask og sikker tilgang til eksklusivt innhold i forbindelse med FAST Compliance-programmet. Løsningen gir FAST Compliance-kunder og Crayon UK-kunder tilgang til prosesshåndtering og rapporteringsmaler for å håndtere og forbedre sine prosesser og rutiner rundt Software Asset Management.

FAST Compliance portalen er et pripriært miljø som kun er tilgjengelig for FAST Compliance-kunder og Crayon UK-kunder. Disse kan benytte sin ordinære påloggingsinformasjon for å logge inn i systemet når det måtte passe dem.

Logg inn i FAST Compliance Portal

Har du glemt påloggingsinformasjonen din?

  • Dersom du husker brukernavnet ditt, men ikke passordet, kan du be om passordet på e-post
  • Dersom du har glemt brukernavnet ditt, men husker e-postadressen du registrerte deg med, kan du finne igjen brukernavnet ditt
  • Vennligst ta kontakt med din Crayon-representant dersom du har ny e-postadresse, eller ikke lenger har tilgang til din e-post
Crayon Kursevaluering

Samtlige av Crayons sluttbrukerkurs evalueres i denne portalen. Kursinstruktøren leder deg som kursdeltaker gjennom prosessen.

Vi setter pris på at du tar deg tid til å gi oss en tilbakemelding!  

Kursevaluering