Nyheter og kundeportaler

Slik innfører du en multiskystrategi

i Indirect Resellers, Direct Customers

Vi vet at en multiskystrategi er et sentralt element for den digitale omstillingen som er nødvendig for å møte nye og voksende forretningskrav. Det er imidlertid lettere sagt enn gjort å holde styr på alle detaljer når man tar i bruk sky som en primær leveransemodell.

Samtidig som sky-modellen tilbyr en rekke egenskaper som er ønsket fra både forretnings- og teknisk perspektiv i en organisasjon, så er det verdt å merke seg at ved overgang til sky skiftes fokuset fra driftsplattformen til applikasjoner og funksjonaliteter. Overgangen til sky påvirker også livssyklusen for hvordan applikasjoner og tjenester i de ulike modellene blir kjøpt inn, etablert, driftet og faset ut.

De valgte skytjenestene og -modellene påvirker dessuten ulike fordeler og utfordringer, siden en enkelt SaaS-applikasjon kan være forskjellig fra en SaaS-basert produktivitetspakke, som igjen er forskjellig fra en funksjon i en PaaS (plattform som en tjeneste) eller en IaaS (infrastruktur som en tjeneste).

For en organisasjon er det viktig å identifisere alle faktorer som tilsier at den bør flytte hele eller deler av virksomheten sin over til skyen: Å definere disse driverne og målene vil hjelpe organisasjonen til å forstå ikke bare hvorfor man bør foreta denne overgangen, som i strategiske mål, men også til å etablere en god business case med et fornuftig sett av målinger som bidrar til å holde oversikt og kontroll i løpet av prosessen.

Enhver organisasjon som implementerer skytjenester i et visst omfang, vil støte på utfordringer knyttet til flere temaer, fra kultur og teknologiforståelse til prosesser.

Måten man sikrer vellykket innføring av skytjenester på er å konsentrere seg om en gruppe faktorer som er spesielt viktige for en smidig innføring: Disse faktorene inkluderer organisasjonens modenhet med tanke på innføring av standardiserte tjenester, hvordan man overvåker og tilpasser nåværende prosesser, hvordan man skaffer seg (og kontrollerer) de påkrevde tjenestene, kontinuerlig læring samt evnen til å tilpasse og endre over tid.

Enhver organisasjon er forskjellig og de vil ikke stå ovenfor samme utfordringene, og noen av utfordringene vil være vanskeligere å overvinne enn andre. For å kunne utnytte den skyen fullt ut og oppnå den forventede avkastningen på investeringen, er det imidlertid viktig at disse utfordringene løses.

Crayons rammeverk for innføring av skytjenester, Cloud Adoption Framework, sikter mot å minimalisere enhver friksjon ved å følge en trinnvis prosess.

 

Steg 1 – Vurdere

Den første fasen handler om å forstå organisasjonens forutsetninger for en overgang til skyen (Cloud Readiness) samt dens infrastruktur- og applikasjonsportefølje. En Cloud Readiness-vurdering kan hjelpe oss til å forstå organisasjonens modenhet på ulike områder. Resultatene kan bidra til å vise hvor organisasjonen trenger opplæring eller forbedre andre innsatsområder.

Et annet utgangspunkt er en detaljert migreringsvurdering som skal gi et nøyaktig bilde av infrastrukturen og applikasjonene som brukes i organisasjonen akkurat nå. Dette gjør det mulig for dere å utarbeide et vellykket veikart per applikasjon eller teknologiområde basert på applikasjonsavhengigheter, egnethet og beredskap, samtidig som man sikrer kostnadsoptimalisering i det øyeblikk applikasjonene er klare til å migrere til skyen.

 

Steg 2 – Forberede

Så snart vi har forstått hvor godt forberedt organisasjonen er for skyen og har skaffet oss en oversikt over infrastruktur og applikasjoner, kan vi gå videre og utarbeide en grundigere plan som tar for seg migreringen av hver enkelt applikasjon til skyen, med handlinger og prioriteter beskrevet.

I tillegg til migreringsplanen anbefaler vi at det bygges opp et kommersielt og teknisk styringsfundament for skytjenester. Det er slik vi knytter implementeringen av skytjenesters «hvordan» til forretnings-, sikkerhets- og IT-kravenes «hvorfor». Med fundamentet på plass kan du rulle ut til skyen og administrere applikasjoner i den på en organisert og kontrollert måte.

 

Steg 3 – Implemententere

Når skyfundamentet vårt er planlagt, kan vi starte arbeidet med å bygge opp den skybaserte infrastrukturen og migrere applikasjoner i henhold til migreringsplanen.

Dette er tidspunktet da vi får igjen for innsatsen som er lagt ned i vurderings- og forberedelsesfasene, siden vi nå har en tydelig oversikt over jobben som skal gjøres. Når alt er planlagt, innebærer det dessuten at vi har standardene som blir benyttet under implementeringen, herunder standarder for navngivning og struktur, driftsstandarder for oppretting av tjenester og infrastruktur som kode for å muliggjøre automatisering og minimalisering av manuelle feil, samt styringsstandarder for forbruksrapportering og driftsberedskap.

 

Steg 4 – Drive

Så snart vi går inn i driftsfasen, er vi i produksjonsmodus. Her utvides perspektivet til å omfatte en god skyforvaltning i hele organisasjonen, noe som inkluderer opplæring, rapportering, kostnadskontroll og sikkerhet.

Dette er også tidspunktet for å foreta en ny vurdering av organisasjonens modenhet for bruk av skytjenester for å verifisere at vi har økt modenheten, og for å identifisere hvor og hvordan vi bør konsentrere innsatsen for å oppnå ytterligere forbedringer.

 

Til slutt

Selv om det er mulig komme i gang med bruk av skytjenester uten noen form for planlegging, har erfaringen vist at utfordringer med styring, sikkerhet og kostnader nærmest er uunngåelig oppstår når det riktige fundamentet ikke er på plass.

Crayon kan bistå på alle stadier av reisen til skyen, jo tidligere i prosessen, desto bedre, siden vi har grundige råd og en dyp forståelse å bidra med. Start skyreisen med å engasjere oss til å utføre en vurdering av dagens applikasjons- og infrastrukturportfølge (Cloud Migration Assessment), og dermed legge til rette for en vellykket omstilling til skyen. 

 

 → Vi hjelper deg: Skaler IT-ressursene dine

 

Stig Rakke - Global Cloud Services Product Lead, Crayon