Våre tjenester Tjenester
Crayon Services Lang erfaring og dokumentert kompetanse

Vår kjernevirksomhet er å levere programvare og verdiøkende tjenester til virksomheter med komplekse IT-behov, basert på markedsledende produsenter.

Gjennom en kombinasjon av strategisk rådgivning rundt innkjøp, forvaltning og utfasing av IT-løsninger, bistand til implementering og drift, samt opplæring av kundens ansatte bistår vi virksomheter i hele Norden med å få maksimalt utbytte av investeringene de gjør innenfor IT.

Dette er tjenester som har gjort oss til den største partneren til Microsoft, Oracle og IBM i Norge og den nest største partneren til Citrix og VMware.

Vårt tekniske konsulentmiljø består av ca. 350 fagspesialister, som har dokumentert kompetanse og lang erfaring med design, implementering og drift av IT-løsninger fra en rekke virksomheter.

Mange av konsulentene er også sertifiserte kursinstruktører, hvilket gir en verdifull kombinasjon av kompetanse på teknologi og pedagogikk som vi mener kommer våre kunder til gode.

Vi leverer tjenester innenfor en rekke fagområder med hovedfokus innenfor: