Tjenester Klient og sikkerhet

Løsninger for en ny generasjon

Teknologi spiller en stadig mer sentral rolle i livene våre, og grensene mellom det vi benytter på jobb og privat viskes ut. Vi forventer å kunne jobbe når vi vil og hvor vi vil på mobiltelefoner, nettbrett og PCer vi velger selv.

Dette tvinger frem en endring i måten vi tilbyr IT-tjenester til våre ansatte på. For IT-avdelingen kan det være utfordrende å tilby disse mulighetene samtidig som vi tar vare på bedriftens krav til sikkerhet og administrasjon.

Klarer vi å utnytte disse mulighetene vil bedriften få mer igjen for investeringene i IT gjennom fornøyde ansatte, høyere tilgjengelighet og økt produktivitet.

Vi i Crayon er overbeviste om at det er lønnsomt å ha en offensiv holdning til å la de ansatte få bruke det de ønsker av mobiltelefoner, nettbrett, PCer, sosiale nettverk, skytjenester og applikasjoner. Derfor har vi spesialisert oss på å tilby løsninger som gjør dette mulig.

Les mer