Tjenester Prosjektledelse

Prosjektene levert til avtalt kvalitet, pris og tid!

God prosjektledelse er en forutsetning for vellykkede leveranser i store som små prosjekter. Med utgangspunkt i Kundens behov og en god plan, styres prosjektene vel i havn av dyktige prosjektledere til avtalt tid, avtalt kvalitet og avtalt pris.

Dårlig eller mangelfull prosjektledelse er dyrt

Hvis innholdet i leveransen ikke er definert godt nok, er du nesten garantert å få noe annet enn det du bestilte. Risikoen for at arbeidet må gjøres om igjen er stor og kostnadsrammen sprekker.

Hvis det mangler en god plan for leveransene, er det heller ikke mulig å styre prosjektet i riktig retning og til riktig tid. Nye aktiviteter dukker opp lenge etter at prosjektet har startet og medfører mer arbeid / utsettelse av leveringsdatoer, forsinkelser og økte kostnader.

Manglende styring av økonomi og ressurser gjør at kostnadsrammene sprekker eller at det ikke er nok ressurser til å utføre arbeidet. Dette kan medføre at prosjekter må stoppes når pengene tar slutt eller at det ikke er tilstrekkelig med ressurser til å gjøre arbeidet. Begge deler er meget kostnadsdrivende.

Manglende teknisk forståelse i ledelsen av tekniske prosjekter øker risikoen for dårlige beslutninger og feil valg. Det kan ofte gå lang tid før dette blir synlig, og desto dyrere å korrigere.

Kunnskap om prosjektledelse og teknologi

Crayons prosjektledere har en unik kombinasjon av egen teknologisk erfaring og kunnskaper om effektiv prosjektledelse.

Prosjektlederne vil i samarbeid med kundene utarbeide et tydelig scope/omfang for prosjektet som blir grunnlaget for en vellykket og omforent leveranse.

Omforent omfang brytes ned i målbare aktiviteter som gir rammene for utarbeidelse av prosjektplanen. Prosjektplanen skal være så tydelig at den blir et styringsverktøy gjennom hele prosjektet.

Risikostyring er viktig både ved oppstart og kontinuerlig gjennom prosjektets levetid. Dette vil synliggjøre hvilke risiki som er høyest og som dermed må håndteres, samtidig som de lavere risiki er under observasjon, uten at det brukes ressurser på disse før det eventuelt blir nødvendig.

God økonomistyring sikres gjennom detaljert budsjettering og oppfølging/forecasting av kostnader.

Crayons prosjektledere kan benytte kundenes prefererte rammeverk for prosjektledelse eller anerkjente rammeverk fra PMP eller Prince2 i kombinasjon med Microsoft Solution Framework. Crayons prosjektledere er sertifisert innen PMP- eller Prince2.