Tjenester Skyarkitektur

Å administrere innføringen av skyteknologi i bedriften kan i utgangspunktet fremstå som enkelt. Hvis du ikke er forsiktig, fins det likevel en rekke risikomomenter og skjulte farer.

Optimalisering av skyteknologi omfatter ofte implementering av nye prosedyrer og prosesser for IT-styring i hele bedriften. I tillegg må du ta hensyn til datasikkerhet og tilgangsprotokoller. Og aller viktigst: Å innføre skyteknologi og utarbeide en strategi for denne overgangen forutsetter tekniske ressurser med nødvendig kompetanse og erfaring – ressurser som ikke nødvendigvis finnes internt i bedriften.

KONSULENTTJENESTER Konsulenttjenester fra Crayon

Med lang erfaring innenfor SAM- og IT-konsulenttjenester har Crayon et unikt utgangspunkt for å hjelpe kundene med å stake ut den optimale kursen mot skyen. Vi bidrar til innkjøp, klargjøring og tilpasning av teknologien i hele bedriften, slik at dere får maksimalt utbytte av investeringene i skyteknologi.

Crayon har over 600 svært kompetente tekniske konsulenter innenfor følgende tekniske disipliner:

  • Infrastruktur i sky

  • Sikkerhet og mobilitet

  • Analyse og informasjon

  • Software Asset Management (SAM)

  • Opplæring

I tillegg tilbyr vi eksklusive tjenestepakker, som for eksempel AzureEasy-programmet. Med disse pakkene er det enklere for kundene å definere hva de egentlig ønsker å oppnå ved hjelp av skyteknologien, slik at vi kan tilpasse støtten i tråd med målene.