Skytjenester og Lisenser ISV Development Program

Crayon ISV Development Program

Mange programvarehus (ISV) har fulgt digitaliseringsskiftet fra PC og klient / serverbasert plattform til epoken med mobil- og skyteknologi. En ISV som følger med i tiden vil mest sannsynlig være en ISV som også vil overleve og være konkurransedyktig for fremtiden. Overgangen har gjort det stadig viktigere for programvarehus å samarbeide med nye og innovative partnere for å vokse og utvikle seg i takt med endringer i markedet.


Sky og digitalisering har forvandlet hvordan programvarehus må tenke for å utvikle sin unike IP og løsninger. Vi i Crayon hjelper i dag mange programvarehus med å utvikle seg teknologisk, treffe nye markeder og kunder, samt å skape konkurransefortrinn ved hjelp av strategiske verktøy og rådgivning.

Områder vi kan hjelpe deg med:

 • Skalering
 • Cloud Arkitektur
 • Cloud Economics
 • Salg
 • Support
 • GDPR
 • Økt synlighet
 • Kobles mot andre relevante ISV'er
 • Go Global
 • Machine Learning
 • Managing Services
 • ISV økosystem
 • Cloud- iQ

ISV og Cloud-iQ

Med Crayon og Cloud-iQ vil du som programvarehus være utstyrt med en plattform for å levere skytjenester og en sluttkundeopplevelse som støtter provisjonering, fakturering og administrasjon, men samtidig ha tilgang på teknisk og ikke- teknisk supportressurser. Dette hjelper deg å holde fokus på hva som er kjernen i din virksomhet, skille deg ut fra konkurrenter, utvikle din virksomhet og levere en god kundeopplevelse til dine kunder igjen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale isv@crayon.no