Software Asset Management

Analyse og Revisjonsbistand

Crayon har bred erfaring i å bistå kunder i å fremforhandle optimale lisensavtaler samt hjelper kunder gjennom revisjoner fra programvarehusene

Les mer

Crayon SAM Program

Software Asset Management (SAM) er definert som samtlige tjenester for å effektivisere innkjøp, forvaltning og bruk av programvarelisenser.

Les mer

SAM as a Service

Vår erfaring viser at organisasjoner som driver proaktivt håndtering av softwarelisenser forblir compliant over tid.

Les mer

SAM-iQ Program

SAM-iQ tilbyr et strukturert rammeverk og er utviklet for organisasjoner som bygger og vedlikeholder sine egne interne compliance-systemer.

Les mer