Software Asset Management Referansecaser

Kriminalomsorgen - Unngikk lisenssmellen

– Vi sparte kunden for millioner av kroner, forteller Rune Smith.

Høsten 2016 startet den formelle revisjonen fra MicrosoftIrland for Kriminalomsorgen, og det skulle ta hele fem måneder før prosessen var sluttført. Fungerende avdelingsdirektør IKT Philip Christensenforstod raskt at det var utfordringer knyttet til hva som kunne utleveres av data, og at det var behov for å søke profesjonell hjelp utenfra. Løsningen ble Rune Smith fra Crayon og teamet hans. 

Rikstoto Sparte millioner av kroner

Utgåtte lisenser kan nemlig koste deg dyrt.  

– Microsoft har skjønt at de ikke alltid kan ha tillit til kundene, fordi mange kunder har dårlige rutiner. Selskapet taper millioner på at folk ikke er ryddige, og derfor gjennomføres det lisensrevisjoner, sier Rune Smith, SAM-ekspert hos Crayon.

Tromsø kommune Med SAM-avtale ble lisensgjennomgangen en hyggelig opplevelse

– Det er enklere å gjennomføre en revisjonsprosess når du forstår stegene i prosessen og vet hva revisor ser etter, forteller Vidar Størkersen, IT-rådgiver i Tromsø kommune. 

Kommunen hadde allerede en etablert SAM-avtale, og unngikk derfor unødvendige misforståelser og ekstra arbeid i etterkant. Crayons SAM-ekspert Rune Smith sto for arbeidet, og forberedte de ansatte på funnene revisor hadde gjort.