Software Asset Management SAM as a Service

Crayon sitt konsept for SAM as a Service innebærer at det etableres en status for omfattede programvareprodusenter og at dette regimet vedlikeholdes månedlig i henhold til markedets beste praksis. Crayon sitt SAM as a Service konsept består av flere sentrale elementer:

Verktøy 

Det er viktig at tjenesten baserer seg på korrekte data, og at de dataene som samles inn er relevante. Crayon kan levere sin tjeneste sammen med allerede implementerte verktøy eller sammen med vårt egenutviklede verktøy Catch.

 

Kompetanse 

Crayon leverer konseptet som en tjeneste til våre kunder og vi har opparbeidet en betydelig kompetanse innenfor SAM og lisensiering. Vi stiller med markedets mest kompetente ressurser tilgjengelig for våre kunder.

 

Rapportering 

Gjennom månedlig avstemming av lisensregnskapet og utfyllende rapportering til dine beslutningstakere som belyser mulige risiki, non-compliance og optimaliseringsforslag gir vi deg en unik mulighet til å fatte korrekte og optimale beslutninger vedrørende programvarelisensiering.

Vår erfaring viser at organisasjoner som driver proaktivt håndtering av softwarelisenser forblir compliant over tid.