Software Asset Management

SAM-iQ Program

SAM-iQ Det intelligente grunnlaget for IT-optimalisering

Crayons SAM-iQ Program i verdensklasse bruker en konsultativ tilnærming for å oppnå en effektiv og omfattende livsyklusforvaltning av programvare og optimalisering av våre kunders IT-aktiva.

SAM-iQ tilbyr et strukturert rammeverk og er utviklet for organisasjoner som bygger og vedlikeholder sine egne interne compliance-systemer. Programmet er implementert i samsvar med den aktuelle standarden for best practice innen SAM, og muliggjør en optimalisering av organisasjonens IT-aktiva gjennom solid forståelse av eierskapskostnader, optimalisering av eiendeler, og ROI.  

Programmet gir tilgang til et unikt utvalg av verktøy og kurs fra Crayon som hjelper deg å skape et felles grunnlag for utvikling og vedlikehold av interne standarder og prosedyrer innen programvareforvaltning i organisasjonen.

Hvorfor? SAM-iQ

Crayon har hjulpet tusenvis av organisasjoner i hele verden med å levere tjenester innen SAM, og vi har en grundig forståelse av utfordringene interne IT-teams møter på når SAM-prosesser skal implementeres og vedlikeholdes.

SAM-iQ programmet veileder organisasjoner gjennom de innledende planleggings- og implementeringsfasene, frem til en ‘business as usual’-aktivitet som sikrer løpende vedlikehold og optimering.

Mange av organisasjonene vi jobber med har felles forretningsmål og målsettinger som vårt SAM-iQ Program tar tak i, slik som: 

 • Benchmarking av aktuell modenhetsnivå innen SAM
 • Implementering av bedre styring gjennom policyer og prosesser
 • Bedre synlighet av aktuell programvarebruk
 • Effektiv lisensforvaltning
 • Forståelse av nåværende og planlegging for framtidige behov innen programvare
 • Forstå effektene av teknologiutrulling i overgangsfasen fra fysisk til virtuell, eller fra on premise til hosted eller Cloud
 • Redusere risiko for lisensrevisjon og uventede/ikke budsjetterte kostnader
 • Drive kostnadsbesparelser
Strukturert tilnærming Din vei til Software Compliance

SAM-iQ deler ditt Software Compliance projekt i fire tydelige faser og tilbyr den mest strukturerte tilnærmingen til å oppnå effektiv og omfattende livssyklusforvaltning av programvare og IT-optimalisering:

 • Planlegging
 • Implementering
 • Vedlikehold
 • Optimalisering

SAM-iQ hjelper organisasjoner på sin reise mot software compliance, og tilbyr steg-for-steg veiledning, online verktøy og dashbords, og opplæring fra eksperter, alt spesialutviklet med sikte på å forbedre forståelsen rundt IT-relatert lovgivning i din bedrift og ta tak i risikoen forbundet med ulovlig bruk av programvare. 

Finn ut mer om SAM-iQ

For utdypende informasjon eller for å abonnere på SAM-iQ, kontakt din Crayon Account Manager.

Klikk her for å laste ned SAM-iQ brosjyre (engelsk)