Andre produsenter Snow Software

Snow Software Om oss

Snow Software ønsker å forhindre at bedrifter betaler mer enn de skal for programvaren de bruker.

De fleste av dagens bedrifter betaler for mye for programvaren i organisasjonen. Snow Software løser dette problemet ved å tilby løsninger for programvarestyring (SAM) som gir bedriftene muligheten til å optimalisere programvarelisensene og redusere kostnadene sine. Dette oppnås gjennom økt kunnskap om og bedre styring av programvarekostnadene for mobilenheter, stasjonære datamaskiner, datasentre og skyen.

Over 6000 bedrifter rundt om i verden bruker i dag lokale og skybaserte SAM-plattformer fra Snow Software til å administrere lisensieringen av programvare.

Oppsplittede IT-ressurser Få full oversikt over IT-nettverket

IT-ledere er nødt til å tilpasse seg for å få fullt utbytte av investeringene og forebygge sikkerhetsrisiko i bedriften. Med riktig informasjon og bedre oversikt kan de oppnå betydelige kostnadsbesparelser, økt effektivitet og kan også oppnå følgende:

  • Begrensning av programvarekostnader, som blant annet skyldes overforbruk, overflødige ressurser og uutnyttede muligheter for volumlisensiering
  • Optimalisering av skyinvesteringer, for eksempel å redusere kostnader ved å fjerne ubrukte skylisenser og unødvendige virtuelle servere
  • Lisenssamsvar, for eksempel bedre oversikt over installasjoner, bruk, lisenser og rettigheter for programvare, noe som også letter forhandlingene ved en kontroll
  • Sikkerhet – du kan ikke sikre det du ikke ser

I den elektroniske veiledningen vår beskriver vi hva som bidrar til å splitte opp ressursene i bedriften, og hvordan dere kan motvirke dette.

Last ned

Snow Software Bedre oversikt, lavere kostnader og forebygging av risiko

Gjennom bedre administrasjon av programvaren i hele organisasjonen bidrar Snow til at bedriften kan oppnå betydelige besparelser og frigjøre midler. Dermed blir det lettere for IT-ledere å gjøre trygge investeringer i ny teknologi som for eksempel virtualisering og sky- og mobilløsninger.

Med Snow får direktører og ledere som har ansvar for programvare og innkjøp, praktisk informasjon om installasjoner, bruk og rettigheter for programvare på alle plattformer – fra mobilenheter og datamaskiner til datasentre og skyløsninger. På denne måten kan de redusere kostnadene for programvare med opptil 30 prosent det første året.

Ring oss nå for å få vite mer om hvordan det er å ha fullstendig oversikt og kontroll over ressursene.