Amazon Web Services (AWS) AWS Well-Architected review

Adopsjon av skytjenester ved bruk av AWS best-practices

Adopsjon av skytjenester dekker et bredt spekter av temaer - alt fra tekniske ferdigheter til operative prosesser. Når du skal flytte applikasjonene dine til AWS, ønsker man en optimal løsning i forhold til ytelse, skalerbarhet og sikkerhet, bygget på prosesser som kontinuerlig fokuserer på kvalitetskontroll og effektivitet.

Å håndtere dette helt selv kan være en vanskelig oppgave, og det er her Crayons ekspertise kan hjelpe deg. Ved å bruke AWS Well-Architected Framework kan vi utføre et Well-Architected review for å identifisere forbedringsområder innenfor ditt valgte AWS-miljø.

Er du kvalifisert for Well-Architected review?

Alle kan ta en Well-Architected review helt kostnadsfritt. Vi foretar en gjennomgang av ditt eksisterende miljø i AWS eller av ditt eget datasenter. Dersom vi blir enige om en grundigere analyse etter gjennomgangen, har vi muligheten til å bistå med opptil 25 timer med gratis bistand utført av en av våre AWS-konsulenter.

Hvorfor Crayon?

Crayon er unikt posisjonert til å drive innovative løsninger for våre kunder, ved å redusere kostnader og minimere risiko. Hos Crayon er kunden i sentrum og vårt mål er å hjelpe kundene våre slik at de kan bistå sine kunder på en bedre måte. Vi har en global representasjon og topp multi-cloud ekspertise. Vi er også en av få partnere som har AWS Well-Architected status og som kan gjennomføre dette.

 

Hvordan kommer jeg i gang?

Det er ingen begrensning på hvor mange Well-Architected Reviews du kan ta, og det er anbefalt å ta en gjennomgang hver 3-6 måned.

Ofte stilte spørsmål om AWS Well-Architected Review
Hva er Well-Architected Review?

AWS Well-Architected Review er en gjennomgang hvor det blir stilt spørsmål som dekker de 5 hovedpilarene og basert på disse får du en rapport. Målet med gjennomgangen er å forstå oppsettet av ditt AWS-miljø og sammenligne dette med de siste best practices innenfor AWS-infrastruktur. Well-Architected Framework er basert på 5 pilarer: driftsoptimalisering, sikkerhet, pålitelighet, prestasjonseffektivitet og kostnad. Rammeverket vil hjelpe deg med å identifisere områdere med lav, medium og høy risiko innenfor hver pilar basert på best practice.

Kostnadsfritt? Hva er haken?

Det er ingen hake, gjennomgangen er helt kostnadsfri. Dersom vi oppdager flere høyrisikoområder i ditt miljø, er det helt opp til deg om du ønsker å håndtere disse selv, få hjelp av din IT-leverandør, eller ta kontakt med oss i Crayon så utformer vi et tilbud til deg.

Dersom du velger å få bistand av Crayon for å løse problemene, får du 25 timer konsulentbistand for 5000 USD. Du får også AWS-credits verdt 5000 USD gjennom Crayon – så da vil du ikke få noen utgifter.

Hvor lang tid tar et Well-Architected Review?

Et møte rundt Well-Architected Review tar som regel 2-4 timer. Det er nødvendig med et evalueringsmøte i etterkant for å diskutere resultatene og gå gjennom anbefalte tiltak.

Basert på Well-Architected Framework, når burde jeg ta en gjennomgang av AWS-miljøet mitt?

En gjennomgang kan man gjøre når som helst, selv før applikasjonene dine er rullet ut i produksjon.

Hva er resultatet av Well-Architected Review, og hvilke tiltak kan iverksettes som et resultat av gjennomgangen?

Crayon bistår med en to-stegs oppfølging etter gjennomgangen:

  • Steg 1: Gjennomgang av rapporten basert på Well-Architected Framework (Demo)

  • Steg 2: Korrigere vesentlige feil og manglende lenker basert på rapporten med bistand fra Crayon (opp til 25 timer gratis bistand)

 

Hvem bør bli med under gjennomgangen?

Et Well-Architected Review består av fem områder og det er derfor viktig at alle delene av virksomheten er involvert for å få mest mulig ut av gjennomgangen og hva man bør gjøre videre.

Følgende roller kan bli involvert i prosessen:

  • DevOps ingeniører

  • Utvikler

  • Sikkerhetsingeniør

  • DBA

  • Support

  • Infrastrukturingeniør

 

Er det noen forutsetninger eller noe jeg må forberede?

Vi kommer til å spørre deg om ditt AWS-miljø, inkludert;

  •  Tilgang til eksisterende dokumentasjon eller oversikt over arbeidsmengden

  • Skrivebeskyttet tilgang til din AWS-konto og tilgang til Well-Architected verktøy. Crayon vil gi deg en IAM-mal som tillater oss en sikker gjennomgang av dine arbeidsmengder innenfor AWS.

 

Hvor mange Well-Architected Review burde/kan jeg ta?

Det er ingen begrensing på hvor mange Well-Architected Review du kan ta. Vi anbefaler imidlertid at du tar en gjennomgang av arbeidsmengdene dine hver 3-6 måned.

Er det slik å forstå at ikke alle er lisensiert til å gjennomføre et Well-Architected Review?

Det er korrekt. Av 8000 partnerer globalt, er Crayon en av 184 partnere som kan gjennomføre et Well-Architected Review.