Amazon Web Services (AWS) AWS Well-Architected review

Adopsjon av skytjenester ved bruk av AWS best-practices

Adopsjon av skytjenester dekker et bredt spekter av temaer - alt fra tekniske ferdigheter til operative prosesser. Når du skal flytte applikasjonene dine til AWS, ønsker man en optimal løsning i forhold til ytelse, skalerbarhet og sikkerhet, bygget på prosesser som kontinuerlig fokuserer på kvalitetskontroll og effektivitet.

Å håndtere dette helt selv kan være en vanskelig oppgave, og det er her Crayons ekspertise kan hjelpe deg. Ved å bruke AWS Well-Architected Framework kan vi utføre et Well-Architected review for å identifisere forbedringsområder innenfor ditt valgte AWS-miljø.

Er du kvalifisert for Well-Architected review?

Alle kan ta en Well-Architected review helt kostnadsfritt. Vi foretar en gjennomgang av ditt eksisterende miljø i AWS eller av ditt eget datasenter. Dersom vi blir enige om en grundigere analyse etter gjennomgangen, har vi muligheten til å bistå med opptil 25 timer med gratis bistand utført av en av våre AWS-konsulenter.