Microsoft Azure Lavere priser og mange nyheter i neste versjon av Azure
MICROSOFT AZURE Prisendringer i Azure

Som nok et bevis på Microsofts kundeløfte om å levere Azure til lavest mulig pris, reduseres nå prisene på flere av de mest populære virtuelle maskinene (VMs).

Se oversikt over de viktigste endringene nedenfor:

  • General Purpose Instances: Prisene på Dv2 seriene av de virtuelle maskinene (VMs) reduseres med opptil 15 prosent. Microsoft reduserer også prisene på A1 og A2 basis VMs med opptil 50 prosent.
  • Compute Optimised Instances: Prisene på F-seriene reduseres med opptil 11 prosent.
  • Av2 Series: Microsoft lanserte i november 2016 sin nye A-serie virtuelle maskin (Av2) til priser som ligger hele 36 prosent under prisene på standard A-serie VM.

Se mer om prisoppdateringene og nyhetene i Azure. 

MICROSOFT AZURE Azure Active Directory Domain Services

Azure Active Directory Domain Services er nå tilgjengelig.

Den nye prismodellen for Azures Active Directory Domain Services gjelder fra 1.12.2016.

Den tidligere prismodellen bestod av tre prisnivå som var knyttet til følgende directory objects: 0-5000, 5000-25 000 og 25 000-100 000. Microsoft har endret dette og kombinerer i sin nye prismodell de to første nivåene i ett felles prisnivå som inkluderer alle directories med mindre enn 25,000 objects. Prisene blir da redusert med 25 prosent. 

  • Dersom størrelsen på din directory er mindre enn 25 000 objects skal du fortsette å benytte “S2 Domain Services Hours” som fakturatekst frem til 1.12.2016. Etter 1.12.2016 vil tjenesten endre navn til “S1 Domain Services Hours”.
  • Dersom størrelsen på din directory er mellom 25 000 og 100 000 objects vil fakturaene som du mottar før 1.12.2016 ha teksten “S3 Domain Services Hours”. Etter denne dato vil teksten endres til “S2 Domain Services Hours.” 
MICROSOFT AZURE Azure HDInsight

Azure HDInsight kommer nå med avanserte sikkerhetsinnstillinger i public preview.

I det mye omtalte Public Preview-tilbudet (public beta) leveres Azure HDInsight med flere nye og viktige sikkerhetsfunksjoner inkludert. Det innebærer blant annet autentisering, autorisasjoner og revisjon av det skytilbudet Hadoop.

HDInsight kommer integrert med Azure Active Directory og Azure Active Directory Domain Services - både for autentisering i enterprise-klassen og identitetsstyring. HDInsight kommer også integrert med Apache Ranger i en felles policy- og styringsportal hvor administratorene kan fortsette å kjøre sine detaljerte kontrollrutiner for tilgangsstyring av Hadoop datatilgang, komponenter og tjenester. Data som er prosessert av HDInsight lagres i Azure Data Lake Store eller i Azure Storage. Begge lagringsmulighetene tilbyr server-side kryptering for å sikre langtidslagring. 

MICROSOFT AZURE Azure analysetjenester

Azures analysetjenester er en ny tjeneste som nå er tilgjengelig i public preview. 

Azures nye analysetjenester leveres med enterprise-klassifisert BI-semantiske modelleringsmuligheter. De inkluderer skyfordeler innen skalering, fleksibilitet og drift og er bygget på den utprøvde analytics-maskinen i Microsoft SQL Server 2016 Analysis Services.

MICROSOFT AZURE Azure Search S3

Azures «Search S3 tiers» og nye regioner er tilgjengelig på markedet.

Standard S3 og standard “S3 HD tiers” for Azures Search er nå tilgjengelig på markedet.

Azure Search leveres nå på vestkysten av USA og i flere deler av Canada. 

  • For ytterligere informasjon om priser, gå til Search Pricing.
  • For ytterligere informasjon om Azure Search, gå til Search
MICROSOFT AZURE Fakturering i Azure Key Vault

Fakturering av Azure Key Vault sertifikater begynner 1.12.2016.

Fra og med 1.12.2016 blir alle oppgaver i Azure Key Vault sertifikater fakturert likt som bruk av nøkler og hemmeligheter.

Forespørsler om sertifikatfornyelse faktureres adskilt fra andre poster og til en høyere pris.

MICROSOFT AZURE Azure skytjenester

G-serie instanser er nå tilgjengelig for Azures skytjenester.

Microsoft gjør nå G-serie instanser tilgjengelig også for Azures skytjenester -  men kun i de områdene hvor G-serie instanser for Azures virtuelle maskiner allerede er tilgjengelig. 

G-serie instansene inkluderer markedets nyeste Intel Xeon processor E5 v3 family. Den har en beregningsorientert ytelse som anses som markedets beste. Den har også betydelig minne og en meget robust lokal solid-state drive lagring (SSD). 

MICROSOFT AZURE Azures SQL-database

Azures SQL-database kommer nå med Long-Term Retention i public preview.

Long-Term Retention (LTR) er nå tilgjengelig i public preview. Det gjør at dine databaser kan settes opp med ukentlige back-ups som lagres i din egen Azure Backup vault samtidig som LTR som er innebygd i SQL-databasen utvides fra 35 dager til hele ti år.