Microsoft Microsoft Teams

Har din virksomhet raskt tatt i bruk Microsoft Teams? dette er viktig å tenke på i oppstartsfasen

Når dere tar i bruk Teams er det viktig å gjøre det riktig. Mange implementerer Office 365 og Teams i høyt tempo for å legge til rette for en moderne arbeidsplass, uten å tenke på hvordan man skal gjøre det. 

Noen av spørsmålene dere bør stille dere i oppstartfasen er:

  • Hvordan skal kanalstrukturen se ut?

  • Hvordan skal løsningen forvaltes?

  • Hvordan skal sikkerhet og personvern ivaretas?

Uten å ha en klar plan kan Teams lett bli et kaotisk og uoversiktlig verktøy som skaper frustrasjon for de som skal bruke det.

Vi kan hjelpe dere med å ta tak i de viktige spørsmålene i oppstarten, så dere unngår feilene som gjør at man kommer skjevt ut. 

Sørg for at du gjør det riktig nå, så slipper du opprydding i etterkant.

 

Last ned One Pager

 

Fredag 17. april arrangerte vi frokostwebinar om viktige faktorer man burde ta stilling ved innføring av Teams, klikk her for å lese mer og laste ned webinaret. 

Interaktive arbeidsmøter for sikkerhet, forvaltning og compliance

Mange virksomheter som har innført Teams raskt, har behov for rådgivning og bistand relatert til sikkerhet, forvaltning og compliance. For å kartlegge hva som er viktig å ta i betrakning for din virksomhet kan vi i samarbeid gjennomføre arbeidsmøter online hvor vi går gjennom:

  • Nåsituasjon ved bruk av Teams

  • Anbefalinger for forvaltning

  • Tiltaksplan for videre bruk

Ta kontakt med oss for å lære mer om hvordan vi kan bistå din virksomhet.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere? Kontakt oss!