Snow Software Få oversikt og kontroll over programvareforbruket

Oppsplittede IT-ressurser Få bedre oversikt over nettverket, og reduser IT-kostnadene

Forbruket av SaaS, IaaS og PaaS eksploderer i bedrifter i hele verden, og innkjøp og klargjøring av IT-ressurser har også endret seg. Kontrollen flyttes i økende grad til hver enkelt bedriftsenhet, slik at IT-avdelingene får tilsvarende mindre oversikt og kontroll over ressursene.

Denne mangelen på kontroll kombinert med overforbruk og økt risiko omtales på engelsk som «the disruption gap». Oppsplittelsen av virksomheten blir stadig verre og bidrar også til at IT-ressursene skilles fra resten av bedriften. 

Med bedre oversikt og riktig teknologi er det imidlertid fullt mulig å danne seg et helhetlig bilde av de spredte ressursene. Se hvordan Snow og Crayon hjelper CIO-er og IT-ledere med å gjenvinne kontrollen, redusere overforbruket og fortsatt påvirke viktige beslutninger for IT-investeringer.

Oppsplittede IT-ressurser Få full oversikt over IT-nettverket

IT-ledere er nødt til å tilpasse seg for å få fullt utbytte av investeringene og forebygge sikkerhetsrisiko i bedriften. Med riktig informasjon og bedre oversikt kan de oppnå betydelige kostnadsbesparelser, økt effektivitet og kan også oppnå følgende:

  • Begrensning av programvarekostnader - som blant annet skyldes overforbruk, overflødige ressurser og uutnyttede muligheter for volumlisensiering

  • Optimalisering av skyinvesteringer - for eksempel å redusere kostnader ved å fjerne ubrukte skylisenser og unødvendige virtuelle servere

  • Lisenssamsvar - for eksempel bedre oversikt over installasjoner, bruk, lisenser og rettigheter for programvare, noe som også letter forhandlingene ved en kontroll

  • Sikkerhet – du kan ikke sikre det du ikke ser

I den elektroniske veiledningen vår beskriver vi hva som bidrar til å splitte opp ressursene i bedriften, og hvordan dere kan motvirke dette.

snow software Bedre oversikt, lavere kostnader og forebygging av risiko

Gjennom bedre administrasjon av programvaren i hele organisasjonen bidrar Snow til at bedriften kan oppnå betydelige besparelser og frigjøre midler. Dermed blir det lettere for IT-ledere å gjøre trygge investeringer i ny teknologi som for eksempel virtualisering og sky- og mobilløsninger.

Med Snow får direktører og ledere som har ansvar for programvare og innkjøp, praktisk informasjon om installasjoner, bruk og rettigheter for programvare på alle plattformer – fra mobilenheter og datamaskiner til datasentre og skyløsninger. På denne måten kan de redusere kostnadene for programvare med opptil 30 prosent det første året.

Ring oss nå for å få vite mer om hvordan det er å ha fullstendig oversikt og kontroll over ressursene.