Kurs og Arrangement Inspired by Crayon 2019

Velkommen til Inspired by Crayon 18. september 2019!

Hvordan kan norske virksomheter oppnå reell forretningsverdi basert på investeringer i teknologi?

Velkommen til Inspired by Crayon onsdag 18. september på Vulkan Arena i Oslo! På årets arrangement inviterer vi noen av våre kunder til å dele historier om hvordan virksomheten har oppnådd reell forretningsverdi basert på investeringer i teknologi. Velkommen til et heldagsseminar hvor du får innføring i praktiske eksempler på hvordan investeringer i teknologi øker verdi, og gjør arbeidshverdagen mer effektiv for deg og dine medarbeidere.

 

Hva kan du forvente å lære mer om på årets Inspired by Crayon?

  • Digitalisering og skytjenester
  • IT-infrastruktur
  • Software Asset Management (SAM)
  • Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML)

 

Velkommen til en dag med faglig påfyll, kundecaser, paneldebatt, nettverksbygging og god mat! 

Program Inspired by Crayon 2019

08.30 - 09.00 Registrering og kaffe

09.00 - 09.15 Velkommen

v/ Geir Øivind Gulliksen, CEO Crayon Norge

09.15 - 10.00 Innovasjon Norge: Digital transformasjon i praksis 

v/ Maria Hermansen,  Avdelingsleder IT drift og support Innovasjon Norge og Jan Henrik Emanuelsen, Director Delivery & Cloud Services Crayon

Innovasjon Norge har et viktig samfunnsoppdrag med det formål å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norge leverer tjenester innen finansiering, rådgivning, kompetanse, nettverk og profilering med mål om å gjøre norsk næringsliv bedre. 

Med tjenesteleveranser innenfor et bredt arbeidsfelt opplever Innovasjon Norge behov for å endre arkitekturen på både IT og organisasjon for å møte fremtidens utfordringer. Dette innebærer flytting av IT-produksjon til offentlige skytjenester hos ulike teknologileverandører, samtidig som Innovasjon Norge bygger opp kompetanse internt for å forvalte moderne skyarkitektur. 

Hør mer om hvordan Innovasjon Norge fokuserer på moderne teknologi og leveransemodell, og lær hvorfor investering i moderne teknologi blir et konkurransefortrinn for norske virksomheter.

10.00 - 10.15 Pause 

10.15 - 11.00 Lørenskog kommune: Skybasert IT-løsning styrker kommunale tjenester 

v/ Sidsel Nordhagen, Teknologidirektør Lørenskog kommune og Thomas Stave, VP Sales Crayon

Lørenskog kommune har en tydelig ambisjon om å være en sunn, grønn og mangfoldig kommune. For å klare det må kommunen bruke teknologi på en smart måte. 

Som de fleste andre kommuner i Norge Lørenskog kommune begrensede ressurser i arbeidet med å levere så gode kommunale tjenester som mulig. Derfor er det alltid et mål å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene.

Løsningen for Lørenskog kommune ble å investere i tilpassede overvåkningsløsninger for å unngå både implementering og drift av egen overvåkningsløsning. Nå frigjøres tid som tidligere ble brukt på implementering og drift, og IT -avdelingen kan fokusere på å jobbe med virksomhetskritiske og strategiske oppgaver.

I det daglige er Lørenskog kommune mer i forkant enn de noen gang har vært, slik at innbyggertjenestene og de ansatte er sikret stabile og tilgjengelige tjenester 24/7. Hør hvordan Lørenskog kommune tenkte nytt og smart ved å abonnere på overvåkingstjenester som sikrer bedre tjenester til en lavere kostnad.

11.00 - 11.15 Pause

11.15 - 12.00 Sykehuset Østfold: Hvordan kan vi redde liv med kunstig intelligens? 

v/ Jarl Schjerverud, Prosjektleder Sykehuset Østfold og Mario Henriques, Løsningsarkitekt Inmeta/Crayon

På norske sykehus er en alvorlig utfordring at pasienter faller ned fra sykesenger og skader seg, eller i verre tilfeller dør. Sykehuset Østfold har lenge hatt løsninger for å oppdage fall, men det er snarere å forhindre fall som er verdifullt for deres forretning. Pasienter som skader seg og liv som går tapt er enorme emosjonelle tap, samtidig som det er kostbart for egen virksomhet. Sykehuset begynte å se behovet for å redde flere liv med smartere løsninger, og resultatet ble å innføre automatiserte overvåkingsprosesser ved hjelp av kunstig intelligens.

Inmeta, eksperter på maskinlæring og kunstig intelligens, samarbeider med Sykehuset Østfold for å bygge en løsning der kunstig intelligens anvendes for å overvåke pasienters bevegelsesmønstre. Ved hjelp av overvåkingsmekanismer forhindrer sykehuset alvorlige ulykker og økonomiske tap. Å investere i kunstig intelligens er ikke kostnadsfritt, men det er langt mindre kostbart enn å alternativt bruke midler på dyrere sykesenger og dyre økonomiske oppgjør som følge av ulykker.

Overvåkingsmekanismer for å predikere hendelser er en viktig del av mange bedrifters skyreise. Hør mer om prosjektet og lær hvorfor og hvordan kunstig intelligens kan bidra til automatiserte og kostnadsbesparende prosesser for virksomheter.

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 13.45 Statsbygg: Smart Chatbot 

v/ Per Erling Walle, Underdirektør Statsbygg og Mario Henriques, Løsningsarkitekt Inmeta/Crayon

Statsbygg med over 800 medarbeidere opplevde et behov for å gjøre det lettere for alle ansatte å enkelt og effektivt finne frem informasjon. Opprinnelig var strukturen på det interne dokumentstyrings- og lagringssystemet komplekst, og en 24/7 tilgjengelig tjeneste for brukerne nødvendig. I samarbeid med Inmeta, eksperter på maskinlæring og kunstig intelligens, har Statsbygg fått utviklet en Smart Chatbot som enkelt finner frem nødvendig informasjon internt, og ved hjelp av å integrere IT-systemer også eksternt.

I tillegg kan en Smart Chatbot også hjelpe til med grunnleggende IT-tjenester, som brukerne vanligvis måtte kontakte en IT Helpdesk for å få hjelp til tidligere. Med tilgjengelig Chatbot 24/7 får brukerne nå grunnleggende IT-hjelp når de trenger det, fremfor å vente på assistanse flere timer eller dager.

Resultatet er en smidig og mer effektiv arbeidshverdag for de ansatte, hvor både tid og ressurser frigjøres. Lær mer om hvordan integrasjon mellom IT-systemer kan bidra til å fasilitere en enklere arbeidshverdag for medarbeidere, særlig i virksomheter med behov for å effektivisere interne arbeidsprosesser.   

13.45 - 14.00 Pause

14.00 - 14.45 Norwegian Air Shuttle: Verdien av langsiktig og proaktiv tilnærming til Software Asset Management

v/ Petter Granviken, Head of IT-Technical Operations

Norwegian Air Shuttle ligger langt fremme innen digital modenhet, og det å ta i bruk og utnytte ny teknologi som et ledd i å nå strategiske forretningsmål. Med dette følger innkjøp og forvaltning av en rekke programvarer. Hør hvordan Norwegian i en årrekke har hatt en proaktiv tilnærming til Software Asset Management, og gjennom dette har oppnådd stor kvantitativ og kvalitativ verdi knyttet til både on-premise software og Cloud.

14.45 - 15.00 Pause

15.00 - 15.45 Paneldebatt 

Microsoft bygger i 2019 to datasenterregioner i Norge. Hva har det å si for norske kunder? Hvilken rolle spiller datasentre i virksomheters digitale innovasjon og forretningsverdi i sin helhet?

Debattleder: Thomas Stave, VP Sales Crayon


Örn Kristinsson, IT Direktør Innovasjon Norge

Christopher Frenning, Director Cloud + AI Microsoft 

Geir Øivind Gulliksen, CEO Crayon Norge

 

15.45 - 16.00 Vi går samlet til middag i Mathallen

 

Møt foredragsholderne her!

Praktisk info Vulkan Arena

Vulkan Arena ligger vis-á-vis Mathallen i Vulkan- området i Oslo (mellom St. Hanshaugen i vest, Grünerløkka i øst, og Alexander Kiellands plass i nord).

 

Kollektivtrafikk

Trikk: 11, 12 og 13 til Schous plass, fortsett til fots ned Nordregate, og over broen over Akerselva (5 min).

Buss: 54 og 34 til Møllerveien, fortsett til fots ned Møllerveien, og sving til venstre ved Dansens Hus (3 min).

T-bane/tog: gå av på Jernbanetorget, og gå til fots (15 min)

Parkering

Nærmeste parkeringsmuligheter er i P-huset.

 

Kontaktinformasjon

For praktiske spørsmål ta kontakt med markedsavdelingen:

Betina Schau-Liberg: betina.schau-liberg@crayon.com / +47 900 50 629

Partnere 2019