Kurs og Arrangement SPSS kurs

Hei SPSS bruker,


Grunnet stor etterspørsel fra våre kunder presenterer nå Crayon i samarbeid med Statistik Akademin kurs for både nybegynnere og viderekommende brukere av SPSS.

I første omgang setter vi opp følgende kurs:

Blokk 1 Introduksjonskurs

4. - 5. september - Clarion Hotel Gabelshus, Oslo

Gikk du glipp av dette kurset? Ta kontakt, vi kan sette opp kurs ved forespørsel. 

 

Introduksjonskurs – Kurset hjelper deg å komme i gang med SPSS, samt benytte de sentrale delene av programmet

Blokk 1 er også en ideell base for de mer avanserte kursene (Blokk 2 og Blokk 3)

 

Dag 1 – Gjennomgang av programmet – deltakerne får strategier for hvordan få best mulig tilgang til programmets data- og grafhåndteringsfunksjoner

Dag 2 – Er viet til beskrivende statistikk og statistiske påvirkninger

 

Kurset gir en grundig introduksjon i SPSS – passende for både nybegynnere og de som vil friske opp gamle kunnskaper om sentrale begreper og statistiske metoder

 

Pris: 12.990 NOK eks. mva

Les mer og meld deg på

Blokk 2 ANOVA og regresjon

11. - 12. september Clarion Hotel Gabelshus, Oslo

Gikk du glipp av dette kurset? Ta kontakt, vi kan sette opp kurs ved forespørsel. 

 

Dette kurset gir en grundig forståelse av enkle og avanserte ANOVA og regresjonsmodeller. Forkunnskapen for dette kurset er da enten SPSS Blokk 1 eller tilsvarende kunnskaper

Dag 1 - Behandles ANOVA, som er den naturlige fortsettelse på t-test, altså sammenligning av gruppens gjennomsnitt

Modeller med en eller flere forklarende variabler til å bli behandlet og dets interaksjoner, post-hoc test samt planlagte sammenligninger.

Dag 2 - Presenteres enkle og avanserte regresjonsmodeller.

Modeller med en eller flere forklarende variabler vil bli behandlet, så vel som hvordan man modellerer/behandler og forutser nye observasjoner ved hjelp av dem.

Målet med Blokk 2 er å kunne gjennomføre ANOVA-analyse og regresjonsmodeller

Pris: 12.990 NOK eks. mva

Les mer og meld deg på

Blokk 3 Regresjonsmodeller og overlevelsesstatistikk

10. - 11. desember Clarion Hotel Gabelshus, Oslo

Dette kurset gir en ordentlig gjennomgang av vanlige, men samtidig avanserte regresjonsmodeller, i tillegg til overlevelsesstatistikk (survival analysis).

Kurset gir også en forsmak på power- og utvalgsberegninger.

Forkunnskaper her vil være SPSS blokk 1 eller tilsvarende forkunnskaper i grunnleggende statistisk. I tillegg anbefales det at deltakeren er kjent med begreper som anvendes i regresjon og godt vant med å håndtere SPSS’s funksjoner.

 

Dag 1 - Legges det grunnlaget for en mer avansert ikke-lineær statistikk deriblant logistisk regresjon.

Kommer også til å behandle ROC siden den er nyttig og anvendbar for diagnostiske tester og regresjon.

Dag 2 - Deltakerne arbeider med survival analysis der survivalkurven (Kaplan Meier) vil bli anvendt. Man kommer også innom sammenligning av ulike grupper, samt mer avanserte tilfeller der Cox PH regresjonen må anvendes.

 

Målet med blokk 3 er at deltakeren skulle kunne bruke/utnytte avanserte regresjonsmodeller på et grunnleggende nivå i SPPS, og evnen til å kunne tolke samt validere resultatet.

 

Pris 12.990 NOK eks. mva

Les mer og meld deg på