Tjenester Migration & Assessment Services

Det er en krevende oppgave å optimalisere IT-infrastrukturen slik at man får mest ut av den både teknisk og økonomisk. Det er også viktig å redusere risikoen for ukjente faktorer. Derfor kan det lønne seg med en gjennomgang av hele infrastrukturen, slik at man forbedrer de tekniske løsningene, kutter unødvendige kostnader og oppgraderer sikkerheten. 

En assessment er vanligvis et smart utgangspunkt.

Våre assessments bygger på branseledende rammeverk og metoder basert på beste praksis. Vi kan hjelpe deg med å kartlegge den kritiske infrastrukturen både i skyen og internt i virksomheten. På den måten kan du ta datadrevne og kostnadsbesparende beslutninger både før, under og etter den digitale omstillingsprosessen.

Migration & Assessment Services Cloud Migration Assessment

Migration & Assessment Services SAM Maturity Assessment

Anbefalinger for å ta SAM-programmet ditt til neste nivå

Så snart vi har gått gjennom bedriftens eksisterende SAM-program, gir vi deg en omfattende rapport om nåværende samsvar med beste praksiser i bransjen (basert på de sju ovennevnte kategoriene), der vi blant annet drøfter organisasjonens modenhetsnivå, identifiserte risikoområder, anbefalinger om forbedringer på disse områdene og de økonomiske konsekvensene dette vil ha for de samlede IT-investeringene dine.

 

Finn ut mer

Migration & Assessment Services AI Opportunity Assessment

Migration & Assessment Services Data Estate Assessment