Tjenester Cloud Computing

Cloud Computing er en av de viktigste trendene innenfor IT-bransjen, og åpner for nye muligheter for hvordan vi tilbyr IT-tjenester til brukerne våre.

Overordnet handler Cloud Computing om å levere applikasjoner og data som tjenester til brukerne, slik at de enkelt kan nå de når de vil fra enheten de ønsker å jobbe fra.

For IT-organisasjonen kan man oppnå gevinster gjennom raskere lansering av nye tjenester, forenklet drift og reduserte kostnader.

Tjenestene kan leveres fra ditt lokale datasenter, en driftspartner eller direkte fra produsenter som Microsoft, IBM og Oracle.

Cloud Computing er et stort fagområde i rask utvikling, og derfor kan det være utfordrende å få oversikt over alle alternativene og hvordan man kan utnytte disse på mest mulig måte i sin egen bedrift.

I Crayon har vi brukt mye tid på tilegne oss kompetanse innenfor området, og skaffet oss verdifull erfaring gjennom implementering av nettskyløsninger hos en rekke virksomheter, ofte integrert med løsninger driftet i eget datasenter.

Denne erfaringen deler vi gjerne dersom du vurderer å implementere nettskyøsninger, og ønsker bistand til evaluering, design, implementering og support.

Les mer