Forretningsløsninger Business Analytics

Forretningsanalyse hjelper organisasjoner med å oppdage subtile trender og mønstre slik at du kan forutse og påvirke hendelser og forbedre resultatene. Ikke bare kan du fremme vekst på topplinjen og styre kostnadene, du kan også identifisere risikoer som kan avspore planene dine – og ta nødvendige grep i tide.

Crayon leverer Business Intelligence og Analytics for forretningsanalyse som gjør det mulig for organisasjonen din å ta i bruk analyse for beslutningsprosesser, når som helst, hvor som helst.

Du kan:

  • Utnytte alle typer informasjon fra ulike datakilder
  • Gjøre det mulig for brukere i alle roller å utforske og bearbeide informasjon og gi andre brukere innsikt
  • Optimalisere alle typer beslutninger – enten de fattes av enkeltpersoner eller i automatiserte systemer
  • Skape innsikt fra alle perspektiver og tidshorisonter – fra historisk rapportering til sanntidsanalyse til prediktiv modellering
  • Forbedre forretningsresultater og håndtere risiko, nå og i fremtiden


Kontakt Crayon for mer informasjon om:

Business Intelligence

Høste fruktene av dataeksplosjonen, dekke din organisasjons behov for fleksible Business Intelligence-implementeringer og innfri brukernes forventninger med enkle, men avanserte analysefunksjoner du ikke kan vokse fra.     

Økonomistyring og strategi

Lede ledelsesstrategien i de mest lønnsomme retningene med pålitelig innsikt til rett tid, scenariemodellering og gjennomsiktig rapportering til rett tid.     

Prediktiv og avansert analyse

Oppdag subtile mønstre og forbindelser og utvikle og implementer prediktive modeller for å optimalisere beslutningstaking.     

Risikoanalyse

Få dyp innsikt i alle aspekter ved risikostyring, inkludert håndtering av rettigheter og forpliktelser, styring av risiko og overholdelse av lover og forskrifter, med en integrert løsning som kan tilpasses din organisasjons unike risikoprofil og metodologier.     

Analyseapplikasjoner

Gi linjeledere nyttig og praktisk innsikt ved hjelp av pakkede analyse- og rapporteringsløsninger.

Kontakt oss

Lars Magne Åberge, Head of Data Platform 
Tlf: +47 900 19 278

Webinar Power BI

Dette webinaret viser query-merging og brukerstyring i Power BI. 

Presentører er Hamik Sevan og Linus Lundberg.

Varighet 30 minutter.