Slik forandret Crayon Lørenskog kommune for deg som skal digitalisere
 • darkblurbg
  Slik forandret Crayon
  Lørenskog Kommune
  Stor tilflytning og en befolkning som
  stiller stadig større krav til gode digitale
  tjenester 24 timer i døgnet.
  Crayon var med å løfte Lørenskog kommune inn i fremtiden
1. Sett brukerne først Hva er viktigst for dine innbyggere?

Regjeringens digitale agenda gir en klar og tydelig marsjordre til forvaltningen: Sett brukeren i sentrum. I tillegg er tallenes tale klar: de som er best på brukerinvolvering er også de som leverer de beste tjenestene. Mange sier også at de er opptatt av brukerne, men skal brukerinvolvering gi ønsket effekt må den være reell. Det hjelper ikke at virksomhetene selv definerer hva brukeren vil ha eller at man involverer brukerne kun i å utvikle tjenester innenfor «sin» virksomhets ansvarsområde.

Skal det offentlige klare å levere gode tjenester må vi faktisk ut og spørre brukerne hva de trenger, og vi må ta utgangspunkt i hele brukerreisen selv om den involverer flere virksomheter og forvaltningsnivå.

En kommune sover aldri. Som innbyggere forventer vi å få digitale tjenester døgnet rundt – når det passer oss og ikke bare når rådhuset er åpent

IT ledelsen i Lørenskog Kommune går i korridor

2. Bygg digital grunnmur Står din kommune på trygg grunn?

Mye av det offentlige Norge står på ustødig digital grunn. Det er mange årsaker til dette, men konsekvensene ser vi allerede: Ineffektiv drift, langsom skalering, svak sikkerhet og begrensninger for valg av fremtidige løsninger. Norske kommuner må stå på en digital plattform som tåler fremtidens arkitektur.

«Noe av det viktigste vi gjør er å lage felles komponenter og standarder på stadig flere områder. Vi bygger nå en solid og moderne digital grunnmur for det offentlige Norge.»

Erna Solberg
Statsminister

IKT høyt på dagsorden

Hvis vi har det helt grunnleggende på plass kan vi ta gode valg i resten av byggeprosessen. Lørenskog kommune har satt IKT høyt på dagsordenen og etablert en helhetlig digitaliseringsstrategi. Strategien inkluderer blant annet trådløse nett på skolene med nettbrett i klasserommene, digital dokumentforvaltning og mer effektive saksbehandlingsverktøy. Et annet viktig område kommunen er i gang med er velferdsteknologi. Men vi begynte med å bygge grunnmur, og nå står fremtiden åpen for gode og fleksible løsninger.

3. Se ting utenfra Verdien av godt samarbeid

Vi ser dere med et utenfrablikk. I Crayon har vi erfaring med digitalisering fra en rekke ulike sektorer, og kan dra på erfaring og ny innsikt som er høyst relevant for norske kommuner. Like viktig er det at vi bruker mye tid på å sette oss inn i hva som er viktig for akkurat din kommune.

Alle har forskjellige behov, men vi prøver å se etter fellestrekk - slik at man kan bygge på erfaring og ikke skreddersy mer enn høyst nødvendig. Vi verdsetter god dialog i prosjektet, slik at alle drar i riktig retning - og vi kommer i mål til riktig tid.

Det gir en egenverdi at de ser oss utenfra. Hadde vi håndtert dette selv, er det ikke sikkert vi hadde hatt samme utvikling. Når vi er to parter kan vi utfordre hverandre for å utvikle best mulig løsninger.

Sidsel Nordhagen
Teknologidirektør Lørenskog Kommune

En guide for deg som skal digitalisere din kommune

Vi har lagd en E-bok med 20 sider som går litt mer i dybden på de tre punktene vi mener er de viktigste i kommunal sammenheng – Last ned «Digital kommune på 1-2-3» gratis, og bli oppdatert på hva Crayons teknologi kan gjøre for din kommune.