Modern Workplace as a Service Modern Workplace as a Service
Modern Workplace Hva er det?

Markedet er i rask endring, både med hensyn til den digitale og teknologiske utviklingen.  Dette fører til at vi raskt må endre oss som brukere av teknologien, og kontinuerlig oppdatere oss på nye måter å jobbe på i utførelsen av vårt daglige arbeid. Samtidig som vi som tar i bruk et stort spekter av nye tjenester og samhandlingsmuligheter, eksponeres vi for et mer sammensatt trusselbilde fra arbeidsplassen vår. Disse utfordringene krever at vi har en trygg og moderne arbeidsplass som ivaretar de nye utfordringene, sikkerheten og funksjoner. Dette gjelder alle brukere av teknologi, uavhengig av virksomhetens størrelse og funksjon.

Crayons Modern Workplace as a Service (MWaaS) er utarbeidet gjennom samarbeid med, og brukerstøtte til, tusenvis av kunder. Tjenesten bygger på en forståelse av kundenes behov i dagens miljø og en inngående kunnskap om hvordan organisasjoner og deres brukere kan få mest mulig ut av teknologien ved bruk av  moderne arbeidsplasser.

Crayons MWaaS består av tre hovedelementer:

  • Optimalisering: Vi analyserer dagens situasjon i din virksomhet, optimaliserer bruken av den og finner de mest kostnadseffektive strategiene for din organisasjon.
  • Samarbeid: Vi skaper et miljø for moderne kommunikasjon og samarbeid, maksimerer medarbeidernes produktivitet og gir ledelsen informasjon om prestasjonene til både medarbeiderne og teknologien.
  • Opplæring: Vi sørger for at alle medarbeiderne kan bruke teknologien og produktivitetsverktøyene som stilles til rådighet.

 

 

→ Les mer om våre tjenester for en vellykket skyreise her