Modern Workplace as a Service Modern Workplace as a Service
Modern workplace Hva er det?

Både store og små organisasjoner kan forandre seg raskt. Nye forventninger blant medarbeiderne, mangfoldige og distribuerte team og et stadig mer sammensatt trusselbilde er alt sammen vanlig på den moderne arbeidsplassen. Disse utfordringene krever at vi har en lydhør og moderne arbeidsplass som møter de nye behovene.

Crayons Modern Workplace as a Service (MWaaS) er utarbeidet gjennom en kombinasjon av samarbeid med og brukerstøtte til tusenvis av kunder. Løsningen bygger på en forståelse av kundenes behov i dagens miljø og en inngående kunnskap om hvordan organisasjoner og deres ansatte kan få mest mulig ut av teknologi ved bruk av metoder for moderne arbeidsplasser.

Crayons MWaaS består av tre hovedelementer:

  • Optimalisering: Vi forstår din lisensposisjon i dag, optimaliserer bruken av den og finner de mest kostnadseffektive strategiene for din organisasjon.
  • Samarbeid: Vi skaper et miljø for moderne kommunikasjon og samarbeid, maksimerer medarbeidernes produktivitet og gir ledelsen informasjon om prestasjonene til både medarbeiderne og teknologien.
  • Opplæring: Vi sørger for at alle medarbeiderne kan bruke teknologien og produktivitetsverktøyene som stilles til rådighet.

crayon Hva er Crayons MWaaS?

Denne kombinasjonen av tjenester gir deg markedets mest kostnadseffektive løsning. Løsningen lar deg forsikre deg om at du tar de beste kjøpsbeslutningene og får mest mulig ut av teknologien som teamene dine trenger for å kommunisere og samarbeide på daglig basis.

crayon Les mer