Våre tjenester Managed & Subscription Services

For at bedrifter skal hevde seg i konkurransen i den digitale tidsalderen, er det vanskelig å komme utenom store endringer i måten de leverer tjenester til kunder og samhandler med kunder, partnere og medarbeidere på. Effektivitet, produktivitet, fleksibilitet og hastighet er nødvendig for å forbedre konkurranseevnen og skille seg ut fra konkurrentene. Det er avgjørende at plattformen som disse egenskapene leveres fra, er robust, dynamisk, kostnadseffektiv, administrert og alltid sikker.

Crayons brede utvalg av administrerte tjenester og abonnementstjenester er en portefølje administrerte tjenester og tjenester for overgang til nettskyen. De er utformet for å forenkle overgangen til en ny plattform og støtte forretningsbehovene dine – ved å la Crayon gjøre grovarbeidet og sørge for en responsiv plattform for effektiv videre drift.

Crayon er en Microsoft-godkjent leverandør av Azure-administrerte tjenester

Microsoft har godkjent Crayon som leverandør av Azure-administrerte tjenester for global levering av administrerte tjenester av høy kvalitet på Azure-plattformen deres. Crayon har oppnådd denne godkjenningen gjennom:

  • Omfattende teknisk Azure-kompetanse

  • En historikk med demonstrert vellykket levering av Azure-administrerte tjenester til kunder

  • Tilgang til Microsofts avanserte tekniske support for skytjenester, noe som muliggjør effektiv problemløsing

  • Å ha bestått en streng kontroll utført av en uavhengig kontrollør, som godkjente Crayons personell, prosesser og teknologi til å levere robuste administrerte tjenester på Azure

I tillegg leverer Crayon avanserte tekniske supporttjenester for AWS, Google Cloud og andre nettskyer og kan administrere alle hybridscenarioer og scenarioer i kundens fysiske lokaler.

Managed Services Practice

Vår praksis for administrerte tjenester er global og leverer administrerte tjenester verden over. Dette gjelder ikke bare skybaserte tekniske administrerte tjenester. Crayon tilbyr også et stort utvalg tjenester som inneholder de kritiske elementene som støtter virksomhetens beslutningsgrunnlag under den digitale omstillingen samt helhetlig styring av IT-miljøet.

Vi hjelper kunder med å gjennomføre de omstillingene i driften og plattformene sine som er nødvendig for å støtte virksomhetens krav, drift og strategiske prioriteringer i dag og i fremtiden. Derfor støtter de administrerte tjenestene våre alle faser i en kundes eller samarbeidspartners digitalisering og overgang til skyen.

Vi bistår med å kartlegge og etablere forretningsbehov og produsere innledende business cases (eksempelstudier), og videre hele veien gjennom overgangen til skyen, driftsadministrasjon, løpende optimalisering av teknologiinvesteringer og frem til sikring av etterlevelse av forskrifter som EUs personvernforordning (GDPR).

Crayon tilbyr også en markedsledende skyadministrasjonsplattform som gir deg full kontroll over skyinvesteringer samt forbruk og fakturering av skyteknologi. Trykk her for å lære mer. 

Våre tekniske administrerte skytjenester leveres og administreres globalt fra vårt Cloud Network Operating Center (NOC), og støttes lokalt av skyløsningsarkitekter, skyrådgivere, samsvarsrådgivere, tekniske konsulenter og prosjektledere.

Teamet vårt for administrerte tjenester utgjør cirka ti prosent av Crayons globale arbeidsstokk, og betjener kunder og samarbeidspartnere rundt om i verden. Du kan få mer informasjon om både våre administrerte og andre tjenester ved å henvende deg til ditt lokale Crayon-team.