Managed & Subscription Services Cloud Care Support

Hjelp og support fra Crayon bidrar til:

  • Vellykket etablering av og innføring i skytjenester og plattform

    «Det er kritisk at fundamentet du bygger på skyplattformen, er korrekt og bygd for å håndtere dine fremtidige skytjenester.  Det er normalt tidkrevende og kostbart å korrigere feil og svakheter i fundamentet på et senere tidspunkt.»

  • Problemfri daglig drift og maksimal tilgjengelighet for et selskaps skybaserte tjenester og miljø

    «De kritiske IT-systemene dine som kjører på en skyplattform, bør ha en tilstrekkelig 'forsikring' – dvs. en solid teknisk supporttjeneste som inkluderer eskalering av kritiske break/fix-tilfeller til Microsofts support.»

  • Fornøyde IT-medarbeidere, IT-ledere og brukere med optimal produktivitet

Cloud Support Viktigste supporttjenester

Viktigste supporttjenester

Support for lisensiering og fakturering

Hjelp og generell brukerstøtte Håndterer spørsmål om lisensiering, fakturering og betaling

OSupport for introduksjon og aktivering

Hjelp og veiledning ved første gangs bruk og aktivering av MS Cloud-produkter. Eksempler kan være hjelp med korrekt aktivering av skytjenestene og administrering av abonnementer i Office 365.

Support for administrator

Teknisk hjelp og generell brukerstøtte for kvalifisert IT-personell som administrerer MS Cloud-produkter. Supporten dekker produkter og komponenter som omfattes av lisensprogrammene, og dekker grunnleggende og standard oppsett og konfigurasjon som foretas ved bruk av Microsoft-portalene for skyadministrering.

Break/fix Support

Break/fix er tekniske hendelser der det er rimelig å anta at Microsoft er årsak til problemet. Crayon vil ta hånd om eskaleringen og kommunikasjonen med Microsoft mens problemet løses.

Eskalering av hybride break/fix-anmodninger til MS

Eskalering til Microsoft Support av break/fix-hendelser knyttet til kundens hybridmiljø.

Premium prioritetsservice

Service requests from customers on the Premium Support plan have top priority. Fast solution time for issues and “fast-track” to Microsoft support consultants and competence.

Cloud Support Hvilken supportplan er best for meg?

Teknologi

Scenario

Beste supportplan

Hvorfor?

Office 365

Jeg bruker Office 365 E1–E3-produkter, med normalt behov for respons i kontortiden pluss av og til tilgang til support etter kontortid.

O365 Avansert support plan

Avansert support-planen omfatter gode servicenivåavtaler (SLA-er) og 24/7-tjenester for å sikre bedriften og skymiljøet.

Office 365

Jeg bruker Office 365 E5-produkter, med skybaserte taletjenester, eller de skybaserte tjenestene og produktene mine er forretningskritiske døgnet rundt.

O365 Premium supportplan

Premium-supportplanen gir deg den høyest mulige SLA-en og førsteprioritet fra Crayon.

Office 365 + hybrid

Grunninfrastrukturen består av både skybaserte produkter og lokalt installerte løsninger, og begge er kritiske for virksomheten.

O365 Premium supportplan

Premium-supportplanen vil gi deg break/fix-support fra Crayon både hybridbasert og i de fysiske lokalene.

Azure

Jeg flytter Azure-miljøet mitt til produksjonsmiljøet, eller Azure-miljøet er blitt viktigere for virksomheten.                                                                                                                                  

Azure Advanced supportplan                                                                        

Avansert support-planen vil gi deg gode SLA-er, 24/7-service og teknisk hjelp og generell brukerstøtte.

Azure

Azure-miljøet mitt er forretningskritisk døgnet rundt. Jeg har et hybridbasert eller komplekst Microsoft-miljø.

Azure Premium supportplan

Premium support-planen vil gi deg den høyest mulige SLA-en, førsteprioritet fra Crayon og hybridsupport.