Managed & Subscription Services Cloud Economics

 

Cloud Economics gir organisasjoner regelmessig cloud analytics og rapportering. Crayons ekspertteam bruker ledende virksomhetsstyringsteknologi som fjerner behovet for at interne team trekker ut rapporter fra komplekse og dyre skyadministrasjonsverktøy.

Crayon stiller et team av eksperter på nettskyen og programvarelisenser til rådighet for sine Cloud Economics-kunder og leverer løpende forbruks- og faktureringsrapporter, lisensporteføljeanalyse, risikoreduksjon og kostnadsbesparelser.

Cloud Economics Tjenesteoversikt

Crayons Cloud Economics benytter Power BI-dataanalyse og finner detaljerte data som leveres via Crayons leveranseplattform SAM-iQ. Tjenesten gjør det mulig for kunder å outsource viktige oppgaver innenfor administrasjon og optimalisering av skybaserte plattformer.

Crayon har utviklet unik IP, prosesser og metoder for å utføre disse oppgavene nøyaktig og effektivt, og har bygget opp et enestående team av eksperter og spesialister som skal sikre kontinuerlig optimalisering av Microsoft Azure- og O365-distribusjonene dine. Dette gjør det mulig å administrere skyinfrastrukturen din effektivt ved å redusere kostnader og bruke optimale lisenser og betalingsplaner.


Bruk og forbruk Cloud Analytics og lisensrapportering

Innføringsprosessen:

Det er enkelt å komme i gang med Cloud Economics. Crayons kontoadministrasjon veileder deg gjennom innføringsprosessen og avtaler hyppigheten av og innholdet i de nødvendige rapportene. Cloud Economics gir en effektiv løsning basert på standardiserte metoder som også kan skreddersys til dine spesifikke behov.

Vedlikeholdet av Cloud Platform:

Vedlikehold av skydistribusjoner kan være en besværlig, komplisert og tidkrevende oppgave. Skytjenester er i kontinuerlig utvikling og endring, og det er vanskelig for organisasjoner å holde følge. Crayons Cloud Economics-team holder øye med utviklingen, prisendringene, avtalealternativene og betalingsplanene og vil videreføre endringene når det er aktuelt, slik at kundene alltid får det beste ut av sine investeringer. Cloud Economics sørger for at alle de relevante oppgavene blir utført for deg og i samarbeid med deg, som avtalt under definerings- og innføringsprosessen.

 

Crayon Tjenestebeskrivelse

Cloud Economics med Crayon gir følgende:

 • Fortløpende analyse og rapportering av skydistribusjoner
 • Fortløpende distribusjonsanalyse for O365
 • Fortløpende analyse av virtuelle maskiner for å sikre at de utnyttes effektivt
 • Fortløpende analyse av virtuelle maskiner for å sikre at lisensfordelene blir brukt riktig
 • Fortløpende utvikling av handlingsplaner for eliminering av samsvarsbrudd og ineffektive skydistribusjoner
 • Fortløpende utvikling av handlingsplaner for optimering av betalingsplaner og kjøretid for virtuelle maskiner
 • Fortløpende utarbeidelse av administrasjonsrapporter og dokumentasjon av kostnadsbesparelser og optimalisering
 • Prosjektstyring og oppfølging
Prosessen Hva må du gjøre?

Innføringsprosessen:

Det er enkelt å komme i gang med Cloud Economics. Crayons kontoadministrasjon veileder deg gjennom innføringsprosessen og avtaler hyppigheten av og innholdet i de nødvendige rapportene. Cloud Economics gir en effektiv løsning basert på standardiserte metoder som også kan skreddersys til dine spesifikke behov.

Vedlikeholdet av Cloud Platform:

Vedlikehold av skydistribusjoner kan være en besværlig, komplisert og tidkrevende oppgave. Skytjenester er i kontinuerlig utvikling og endring, og det er vanskelig for organisasjoner å holde følge. Crayons Cloud Economics-team holder øye med utviklingen, prisendringene, avtalealternativene og betalingsplanene og vil videreføre endringene når det er aktuelt, slik at kundene alltid får det beste ut av sine investeringer. Cloud Economics sørger for at alle de relevante oppgavene blir utført for deg og i samarbeid med deg, som avtalt under definerings- og innføringsprosessen.

 

Fordeler og vinninger Hvilke fordeler får dere?

Crayon Cloud Economics gir bedriften din en rekke fordeler og umiddelbare fortjenester:

 • Frigjøring av interne ressurser ved å outsource cloud analytics
 • Tilgang til et team i verdensklasse med eksperter på lisensiering og nettskyen
 • Fortløpende analyse, rapportering og instrumentbord
 • Fortløpende rapportering av skyforbruk kontra budsjett og forpliktelser
 • Rapportering av brukertilslutning til O365
 • Fortløpende optimering av lisensbrukfordeler
 • Bruk av reserverte forekomster der det er aktuelt
 • Regelmessige statusmøter med dokumenterte observasjoner og anbefalinger av forbedringer og optimeringer
 • Rapportering av besparelser og kostnadsunngåelser

 

Les mer tjenester for analyse og kostnadsbesparelse