Managed & Subscription Services Crayon SAM Program
OM Crayon SAM Program

Software Asset Management (SAM) er definert som samtlige tjenester for å effektivisere innkjøp, forvaltning og bruk av programvarelisenser.

Crayon er landets ledende aktør innenfor Software Asset Management, og har et bredt tjenestespekter innenfor området. Vi benytter etablerte rammeverk og anerkjent metodikk i samtlige av våre leveranser. Dette gjør at du kan være trygg på at leveranser, dokumentasjon og prosesser er i henhold til markedets beste praksis.

For å sørge for at du får en optimal ROI på våre leveranser har vi alltid høye ambisjoner på dine vegne og våre leveranser er alltid sentrert rundt følgende målsetninger:

- Reduserte kostnader til anskaffelse og vedlikehold av programvarelisenser

- Redusert tidsforbruk knyttet til administrasjonen av lisensporteføljen i et livssyklusperspektiv

- Redusert risiko for å bryte lisensbestemmelsene

Kundereferanse Posten sparte tre ganger så mye som de investerte i SAM-tjenester

Programvareprodusentenes lisensregelverk er ikke bare tidkrevende men gir også en kompleks hverdag for IT- avdelingen. For at man til enhver tid skal være "compliant", kreves både nøyaktighet og varsomhet som de fleste IT- avdelinger ikke har verken tid eller ressurser til.

Ved å anvende spesialister innen lisens og Software Asset Management har Posten fått bedre innsikt og informasjon rundt sine lisenser. Dette har gjort at Posten kan ta riktige beslutninger og effektivisere kostander knyttet til programvare. Det gjør de også bedre rustet til å ta strategiske valg for å serve sine kunder fremover.

Les hele referansen her (engelsk)