Managed & Subscription Services GDPR Infinity

GDPR Infinity Med Crayon

Det skjerpede fokuset på beskyttelse av informasjon setter stadig større krav til hvordan vi behandler personopplysninger.

Organisasjoner er nå pålagt å demonstrere kontrollrutinene de har for dataene de behandler, hvordan de vil håndtere eventuelle sikkerhetsbrudd og tilgangsanmodninger fra registrerte personer, og hvordan behandlingsavtaler overholdes.

GDPR Infinity gir databehandlere og behandlingsansvarlige en rekke nyttige verktøy for å administrere data lenge etter innføringen av EUs personvernforordning (GDPR). GDPR Infinity:

 • Gir virksomheten en gapanalyse mot GDPR for at løsninger og kontrolltiltak skal kunne gjennomføres

 • Er ikke bare et verktøy for personvernombudet. Det inneholder en Audit Manager (kontrollverktøy) som kan overvåke og spore aktiviteter og tiltak for å oppnå samsvar

 • Gjør det mulig for personvernombudet eller tilsvarende å vise tydelig hvordan organisasjonen behandler personopplysninger. Det tildeler roller og arbeidsoppgaver til ledelsen og gir tilgang til policymaler og retningslinjer for praksis

 • Skaper effektivitet og sparer hundrevis av timers arbeid takket være sentral administrasjon av databehandleravtalen og de kompliserte vedleggene som kreves

GDPR Infinity Hvordan virker det?

GDPR Infinity er et uunnværlig rammeverk spesifikt beregnet på personvernombud eller tilsvarende stillinger, for å hjelpe dem med å utføre sine daglige oppgaver i forbindelse med de relevante punktene i GDPR.

GDPR Infinity inneholder følgende moduler:

 • GDPR Analysis and Performance Dashboard

 • Audit Manager
 • DPO Annual Cycle
 • Processing & Agreements Manager
 • Resources (maler og styringsdokumenter)
 • Incident Manager 
 • Subject Access Request (SAR) Manager 

Last ned brosjyren for å lære mer om disse modulene i GDPR Infinity. For å få ytterligere informasjon om implementering av Infinity fra Crayon kan du alternativt kontakte ditt lokale Crayon-team.

GDPR Infinity Hvorfor trenger vi det?

Lovlighet & Transparens

Bruken av personopplysninger må defineres og kommuniseres klart og tydelig til den registrerte, som må ha gitt sitt samtykke. Organisasjoner må kunne demonstrere at de gjør dette i henhold til loven og med tilstrekkelig gjennomsiktighet.

Sikkerhet & beksyttelsestiltak

Effektiv sikkerhet og beskyttelse må være på plass, og uønskede hendelser må registreres.

Ansvarlighet & styring

Ansvaret påhviler alle organisasjoner som behandler personopplysninger, og god styring må utvises til enhver tid.

Verifikasjon & styring

Organisasjoner vil måtte skaffe verifikasjon og forsikringer ved håndtering av områder som samtykke, sletting, brudd, innebygd personvern og resultater av konsekvensutredninger.

GDPR Infinity Nytte og fordeler

GDPI Infinity gir virksomheten mange umiddelbare fordeler:

 • En detaljert analyse av nåtilstanden sammenlignet med punktene og beskrivelsene i GDPR
 • Et sentralisert lagringssted for sentrale GDPR-aktiviteter og dokumentbevis  
 • Muliggjør rask og nøyaktig respons i tilfelle kontroll fra behandlingsansvarlige/databehandlere eller tilsynsmyndigheter

 • Sørger for synlighet når kunder, samarbeidspartnere og internt personell ønsker å vite hvordan personopplysningene deres blir behandlet

 • Sparer hundrevis av arbeidstimer ved å tilby eksempelmaler og styringsdokumenter, og ved å opprette, lagre og eksportere dokumentasjon over behandlingsaktiviteter i en tilpasset selvbetjeningsportal
GDPR Finn ut mer...