Managed & Subscription Services GDPR Infinity

GDPR Infinity Van Crayon

De groeiende focus op het beschermen van persoonlijke gegevens zorgt voor steeds zwaardere eisen aan de manier waarop organisaties met deze gegevens omgaan.

Organisaties zijn verplicht om te laten zien welke controls zij hebben ingeregeld voor de verwerking van persoonsgegevens, de wijze waarop zij omgaan met aanvragen tot toegang en eventuele datalekken, alsook de wijze waarop zij voldoen aan gemaakte afspraken.

GDPR Infinity is ontworpen om Data Processors en Controllers te helpen met een uitgebreide set aan tools om gegevens te beheren, ook lang nadat de EU wet General Data Protection Regulation (GDPR) is ingegaan. GDPR Infinity:

 • Biedt uw organisatie een Gap Analysis als startpunt om ervoor te zorgen dat de juiste oplossingen kunnen worden geïmplementeerd en u de controle krijgt binnen uw organisatie
 • Is niet zomaar een tool voor uw Data Protection Officer (DPO). GDPR Infinity biedt ook de Audit Manager om monitoring over compliance activiteiten te kunnen doen en daaropvolgende acties mogelijk te maken
 • Zorgt ervoor dat uw organisatie kan laten zien hoe wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. GDPR Infinity maakt het mogelijk om rollen, verantwoordelijkheden en toegangen te beheren en geeft uw organisatie de beschikking over verschillende templates die helpen met het ontwikkelen en onderhouden van uw GDPR beleid
 • Verhoogt efficiëntie en bespaart uw organisatie honderden uren door het Personal Data Processing Agreement (PDPA) inclusief de complexe bijlagen lokaal te beheren
GDPR Infinity Hoe werkt het?

GDPR Infinity is een essentiëel framework specifiek gericht op Data Protection Officers (DPO's) en vergelijkbare rollen, om hen te helpen met hun dagelijkse taken die betrekking hebben op GDPR.

GDPR Infinity bevat de volgende modules:

 • GDPR Analysis en Performance Dashboard 
 • Audit Manager
 • DPO Annual Cycle
 • Processing & Agreements Manager
 • Resources (templates en guidance documenten)
 • Incident Manager 
 • Subject Access Request (SAR) Manager 

Wilt u meer leren over deze GDPR Infinity modules? Download dan hier de brochure of neem contact met ons op!

GDPR Infinity Brochure.pdf

GDPR Infinity Waarom heeft uw organisatie dit nodig?

Wettigheid & transparantie

Het gebruik van persoonlijke gegevens moet gedefinieerd zijn en op een zo transparant mogelijke wijze worden gecommuniceerd met de persoon aan wie de data toebehoort, waarbij deze persoon toestemming dient te hebben gegeven voor het gebruik van zijn of haar gegevens. Organisaties dienen aan te kunnen tonen dat zij deze toestemming hebben gekregen en dat zij binnen de kaders van de wet opereren.

Beveiliging en waarborging

Effectieve beveiliging en waarborging dient actief te worden beheerd en incidenten dienen nauwkeurig te worden geregistreerd.

Verantwoording en governance

Alle organisaties die met persoonlijke gegevens omgaan dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en te laten zien dat er bij hen ten alle tijden sprake is van goed bestuur.

Verificatie en zekerheid

Organisaties moeten kunnen aantonen dat zij op een adequate wijze omgaan met persoonlijke gegevens. Dit doen zij door het definiëren van privacy by design, een goede registratie van toestemmingen, het kunnen aantonen van het verwijderen van gegevens, de wijze van omgang met eventuele privacyschending en het goed documenteren van impact assessment resultaten.

GDPR Infinity De Voordelen

GDPR Infinity heeft meerdere directe voordelen voor uw organisatie:

 • Toont wat uw huidige status is ten overstaande van GDPR
 • Biedt een centrale opslag van kern GDPR activiteiten en het verzamelen van documentatie om compliance aan te kunnen tonen
 • Snelle en accurate reactiemechanismes in het geval van een audit van Controllers/Processors en toezichthoudende autoriteiten
 • Biedt zichtbaarheid en transparantie richting klanten, partners en uw eigen personeel over hoe er wordt omgegaan met persoonlijke gegevens
 • Bespaart honderden uren door het beschikbaar stellen van templates en begeleidende documenten en het genereren, opslaan en exporteren van al uw procesgegevens in een voor u op maat gemaakt self-service portaal
GDPR Ontdek meer...