Assessment & Migration Services Rightsize your IT estate

Optymalizacja infrastruktury IT pod względem technologicznym i ekonomicznym może być kłopotliwa. Ważne jest, aby zmniejszyć ryzyko nieprzewidzianych zdarzeń. 

Punktem startowym powinien być assessment. 

Dzięki naszym assessmentom, zbudowanym w oparciu o ramy branżowe i metodologię "best practices", możemy pomóc w mapowaniu krytycznej infrastruktury chmury i infrastruktury on-premise. W tak ważnym etapie Twojej organizacji jakim jest transformacja cyfrowa, umożliwia to podejmowanie świadomych decyzji dotyczących oszczędzania kosztów.

Cloud Migration Assessment Service

SAM Maturity Assessment Service

Zalecenia dotyczące przejścia na kolejny poziom Twojego programu SAM

Po zakończeniu przeglądu istniejącego programu SAM dostarczamy Państwu kompleksowy raport na temat aktualnej zgodności z najlepszymi praktykami branżowymi (w oparciu o siedem powyższych kategorii), obejmujący poziom dojrzałości Państwa organizacji, zidentyfikowane obszary ryzyka, rekomendacje dotyczące sposobów poprawy w tych obszarach oraz wpływ finansowy, jaki będzie to miało na ogólne inwestycje w IT.

 

Dowiedz się więcej

AI Opportunity Assessment Service

Data Estate Assessment Service