AWS Cloud Migration The C-suite's guide to cloud transformation

W Crayon współpracujemy z klientami na całym świecie, aby pomóc im we wdrożeniu nowej, zmodernizowanej infrastruktury informatycznej wspierającej ich rozwijającą się działalność w stale zmieniających się czasach. Zgodnie z oczekiwaniami, czynniki związane z chmurą obliczeniową odgrywają istotną rolę w tej infrastrukturze, ponieważ organizacje starają się maksymalizować możliwości, minimalizować koszty i stale wprowadzać innowacje w swoich przedsiębiorstwach