Amazon Web Services AWS Well-Architected Review

WAR banner

Adopcja chmury z wykorzystaniem najlepszych praktyk AWS

Adopcja usług w chmurze obejmuje szeroki zakres obszarów , od umiejętności technicznych po procesy operacyjne. Wdrażając aplikacje w chmurze AWS, chcesz mieć pewność, że Twoje rozwiązanie jest bezpieczne, działa z maksymalną wydajnością i jest poparte doskonałością operacyjną. Samodzielne zarządzanie tym wszystkim może być trudnym zadaniem, i w tym właśnie może pomóc ekspertyza Crayon. Korzystając z AWS Well-Architected Framework przeprowadzimy przegląd Well-Architected w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy w wybranym przez Ciebie środowisku AWS.

Czy Twoja firma kwalifikuje się do warsztatów Well-Architected Review?

Z każdą firmą możemy przeprowadzić Well-Architected Review i warsztaty są bezpłatne. Możemy zrobić przegląd Twojego środowiska chmurowego oraz środowiska on-premises. Jeśli po dokonaniu przeglądu dojdziemy do porozumienia w sprawie planu naprawczego, będziesz mógł skorzystać z usług konsultanta Crayon do 25 godzin.

Dlaczego Crayon?

Crayon ma unikalną rolę w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla swoich klientów poprzez redukcję kosztów i minimalizację ryzyka. Celem Crayon jest pomoc naszym klientom w lepszej obsłudze ich własnych klientów. Jesteśmy obecni na całym świecie i dysponujemy najwyższej klasy specjalistyczną wiedzą w zakresie obsługi wielu chmur obliczeniowych. Jesteśmy również jednym z niewielu partnerów, którzy posiadają status AWS Well-Architected i mogą dostarczyć ten przegląd.

Jak mogę zacząć?

Nie ma ograniczeń co do liczby Well-Architected reviews, które można zorbić. Zaleca się  przeprowadzenie przeglądów raz na 3 do 6 miesięcy.

1. Zaplanuj i przygotuj

Aby umówić się na spotkanie, wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą , aby przeprowadzić Cię przez wszystkie szczegóły i kroki programu Well-Architected Review.

2. Przegląd i plan naprawczy

Następnie zaplanujemy od dwóch do czterech godzin na dokończenie przeglądu. W tej części zadamy Ci pytania dotyczące Twojego krytycznego obciążenia pracą.
Zbierzemy wszystkie odpowiedzi i sporządzimy szczegółowy raport na temat tego, gdzie Twoja architektura jest dobrze zbudowana, gdzie wymaga ulepszenia lub gdzie zalecana jest krytyczna naprawa. Zazwyczaj zajmuje nam to kilka dni, aby przeanalizować Twoje odpowiedzi i sporządzić szczegółowy raport.

Well-Architected review dotyczy 5 obszarów i wszystkie jego strony są zainteresowane, aby jak najlepiej wykorzystać spotkanie przeglądowe i zarekomendować przyszłą ścieżkę.

 

Zazwyczaj w proces ten zaangażowane są następujące role:


i. DevOps Engineer
ii. Developer
iii. Security Engineer
iv. DBA
v. Support
vi. Infrastructure Engineer

 

Aby ukończyć ten krok, będziemy potrzebować:
- Dostęp do istniejącej dokumentacji lub schematów architektury obciążeń produkcyjnych..
- Dostęp tylko do odczytu do konta AWS i dostęp do narzędzia Well-Architected w konsoli AWS.

3. Priorytety wdrażania

Wraz ze szczegółowym raportem przedstawimy również kompleksowy plan działań naprawczych w odniesieniu do wszelkich zidentyfikowanych krytycznych elementów.

Niektóre z nich mogą być proste i będziesz mógł je rozwiązać samodzielnie, podczas gdy inne mogą być bardziej skomplikowane i będą wymagać wsparcia zewnętrznych ekspertów.

4. Przegląd wyników i do 25 godzin konsultacji Crayon

Do tego momentu, wszystko to, jest całkowicie bezpłatne. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami i zlecisz nam naprawę tych krytycznych problemów, możemy, jako pewny partner WAR AWS, ubiegać się o dofinansowanie na 25 godzin usług w celu dokonania ulepszeń i zmian w oparciu o plan naprawczy.

Najczęściej zadawane pytania

Zastanawiamy się nad częściowym lub całkowitym przeglądem naszego systemu AWS. Co to jest Well Architected Review? Mówicie Państwo, że przegląd jest oparty na najlepszych praktykach architektury AWS. Czy moglibyście Państwo również przekazać mi więcej informacji na temat samego frameworka?

Przegląd AWS Well-Architected Review składa się z warsztatów, podczas których zadanych zostanie zestaw pytań obejmujących 5 filarów, na koniec wygenerowany będzie raport w formacie pdf.
Celem przeglądu jest zrozumienie stanu obciążenia pracą i porównanie konfiguracji z najnowszymi najlepszymi praktykami w architekturze AWS.
Dobrze opracowane ramy opierają się na 5 filarach: doskonałość operacyjna, bezpieczeństwo, niezawodność, wydajność i koszty.
Framework pomoże zidentyfikować obszary niskiego, średniego i wysokiego ryzyka w każdym filarze w oparciu o najlepsze praktyki.

Free of charge, what’s the catch?

There is no catch! The review is totally FREE of charge. If we discover a number of high-risk issues that need to be addressed, you are free to do deal with these yourself, take them up with your current IT vendor or you can to talk us at Crayon and we will make you an offer.

If you partner with Crayon to solve high risk issues, you will be able to get 25 hours with a Crayon consultant for a fixed fee of $5k. You will also get AWS credits worth $5k through Crayon – so in total you won’t have any expenses.

How long does a Well-Architected Review take?

A Well-Architected Review meeting usually takes 2–4 hours. A follow-up meeting will be required to discuss the result and recommendations.

Based on the Well-Architected Framework, when should a review of our AWS environment take place?

A Review can be done at any time in your AWS environment even if your application is not rolled out to production.

What is the result of a Well-Architected Review, and what measures can be implemented as a result of the Review?

Crayon provides a two-step follow-up after the review has been made:

  • STEP 1: Review of the report based on the Well-Architected Framework (Demo)

  • STEP 2: Correct significant errors and missing links based on the AWS report with assistance from Crayon (up to 25 hours of free assistance)

 

Who needs to get involved in the Review at our end?

A Well-Architected Review touches on five areas and it is therefore important that all parts of the business are involved to get the most out of the review meeting and recommended future path.

The following roles may be involved in the process;

  • DevOps Engineer

  • Developer

  • Security Engineer

  • DBA

  • Support

  • Infrastructure Engineer

 

Are there any prerequisites or anything I need to prepare?

We will ask you about your AWS environment, including;

  • Access to existing documentation or architecture diagrams of workload.

  • Read-only access to AWS account and access to the Well-Architected tool in your AWS console. Crayon will provide an IAM template to allow us to securely review your AWS workloads.

 

How many Well-Architected Reviews should/can I do?

There is no limit on how many Well-Architected Reviews you can do. However, we recommend you re-visit the workload once every 3–6 months.

I understand that not everyone is licensed to execute a Well-Architected Review?

That’s correct. Out of 8000 partners globally, Crayon is one of 184 partners who can conduct a Well-Architected Review.

There are very high requirements to be licensed under the AWS Well-Architected Framework.

How do I book a review or get more information before I decide?

Please fill out the contact form and we will reach out to you.