Free guide Tech edition

Guide tech

W tym przewodniku zidentyfikowaliśmy pięć zagrożeń dla organizacji korzystających z AWS. Opisujemy również najlepsze praktyki, które powinny zostać przyjęte w ramach Well-Architected Framework.