Cloud & Licensiering

Stora företag och organisationer

Crayon Trusted Advisors to Many of the Leading Global Organisations

Crayon har kunskapen och erfarenheten att hjälpa stora företag och organisationer i arbetet med att optimera sin ROI från sina stora investeringar i nya och befintliga IT-lösningar.

Många av våra stora kunder har mycket komplexa IT miljöer som ofta täcker stora geografiska områden och olika kulturer. Crayons expertis och bakgrund inom Software Asset Management har givit oss dokumenterad framgång i att genomföra stora besparings- och effektiviseringsprojekt för våra kunder runt om i världen. Att vi finns representerade i så många olika delar av världen ger oss möjligheten att ge våra kunder rätt prisnivåer och mest effektiva licensavtal utifrån sina förutsättningar.