Offentlig sektor

Grundläggande IT

Grundläggande IT Kammarkollegiet

Grundläggande IT 2014   ​​

Crayon är en utvald leverantör i Kammarkollegiets Ramavtal Grundläggande IT. I detta ramavtal, som började gälla i maj 2015, fick Crayon förtroende att leverera programvaror till Sveriges myndigheter och kommuner. Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster som i första hand stödjer en it-avdelning avseende arbetet med drift, förvaltning, tillgångshantering och informationssäkerhet.

De produktområden som innefattas i "Grundläggande IT" är exempelvis:

 • Systemövervakning
 • Loggning
 • Installationsverktyg
 • Batch-hantering
 • Helpdesk-system
 • Metakatalog
 • Resurshantering
 • Energimätning
 • Antivirus
 • Anti-spam
 • Webbfiltrering
 • Intrångsdetektion
 • Säkerhetskopiering
 • Brandvägg
 • Kryptering
 • VPN
 • Behörighet och åtkomst
 • Terminalemulator
 • Terminalserver
 • Fjärråtkomst
 • Installationsverktyg
 • Distributionsverktyg
 • Kataloglösning
 • Utdelning och åtkomststyrning av filkataloger och skrivare
 • Licenshantering (Software Asset Management)
 • Inventariesystem
 • Databaser
 • Operativsystem

 

Följande tjänster, i huvudsak konsulttjänster, ingår i ramavtalet och är kopplad till programvara i ramavtalet:

 • Licenshantering (Software Asset Management)
 • Installationstjänster
 • Konfigurations-och anpassningstjänster
 • Support
 • Konsulttjänster
 • Molntjänster
 • Kundunik tjänsteleverans
 • Underhåll

Takpriser konsulttjänster Crayon

Konsulttjänst Kompetensnivå 
  3 4 5
Installation och konfiguration 350 kr 750 kr 1190 kr
Migrering 350 kr 750 kr 1190 kr
Projektledning 350 kr 750 kr 1190 kr
Systemutveckling 350 kr 750 kr 1190 kr
Test 350 kr 750 kr 1190 kr

 

Avtal: Programvaror och tjänster 2014, Grundläggande IT Dnr: 96-34-2014 Crayons ramavtalsnummer:  96-34-2014:002 Giltighetstid: 2015-0506 till 2017-05-31, kan förlängas till 2019-05-31

Mer information om ramavtalet finns här >>>