Offentlig sektor

Kontorsstöd

Kontorsstöd Kammarkollegiet

Kontorsstöd 2014   ​​

Crayon är en utvald leverantör i Kammarkollegiets Ramavtal Kontorstöd. I detta ramavtal, som började gälla i maj 2015, fick Crayon förtroende att leverera programvaror till Sveriges myndigheter och kommuner. Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster som i första hand ger stöd till användaren hos offentlig sektor inom generella kontorsgöromål samt för att skapa statistik och analysera information.

De produktområden som innefattas i "Kontorsstöd" är exempelvis:

 • Ordbehandling
 • Kalkylark
 • Register
 • Presentationsverktyg
 • E-post
 • Grupprogramvara
 • Intranät
 • Desktop Publishing
 • Webbredigering
 • Ritningsverktyg
 • Kartverktyg
 • GIS
 • Bildbehandling
 • Lärplattform
 • Data Warehouse
 • Data Mining
 • Datavisualisering
 • Rapportgenerator
 • Beslutsstöd
 • Webbstatistik
 • Enkätverktyg
 • Analysverktyg
 • Statistikverktyg
 • Projektverktyg
 • Planeringsverktyg

 

Följande tjänster, i huvudsak konsulttjänster, ingår i ramavtalet och är kopplad till programvara i ramavtalet:

 • Licenshantering (Software Asset Management)
 • Installationstjänster
 • Konfigurations-och anpassningstjänster
 • Support
 • Konsulttjänster
 • Molntjänster
 • Kundunik tjänsteleverans
 • Underhåll

Takpriser konsulttjänster Crayon

Konsulttjänst Kompetensnivå
  3 4 5
Installation och konfiguration 350 kr 550 kr 1190 kr
Migrering 350 kr 550 kr 1190 kr
Projektledning 350 kr 550 kr 1190 kr
Systemutveckling 350 kr 550 kr 1190 kr
Test 350 kr 550 kr 1190 kr

 

Avtal: Programvaror och tjänster 2014, Kontorsstöd Dnr: 96-33-2014 Crayons ramavtalsnummer:  96-33-2014:002 Giltighetstid: 2015-0506 till 2017-05-31, kan förlängas till 2019-05-31

Mer information om ramavtalet finns här >>>