Offentlig sektor

SKL Kommentus

Programvaror SKL Kommentus

Programvaror och programvaror som molntjänst 2014

Crayon är en utvald leverantör i SKL Kommentus Ramavtal Programvaror och programvaror som molntjänst 2014. I detta ramavtal, som började gälla i juni 2015, fick Crayon förtroende att leverera programvaror till Sveriges kommuner. Ramavtalsområdet omfattar programvaror och programvaror när de levereras som en molntjänst.

Prissättning

Crayon har garanterat ett takpåslag på samtlig erbjuden mjukvara till avropande parter under SKL Kommentus om 2%. I tilägg erbjuder Crayon konsulttjänster inom Licenshantering, Installation samt konfiguration och tillpassningstjänster.

Avtalsinformation

Avtal: Programvaror och och programvaror som molntjänster 2014
RefNr: 10247
Giltighetstid: 2015-06-01 till 2017-05-31, kan förlängas till 2019-05-31

Mer information om ramavtalet finns på SKL Kommentus >>>