Empower-iQ

Empower-iQ

Empower-iq Varför?

Crayons tjänst Empower-iQ har utformats för att individ på egen hand skall kunna utnyttja Microsoft O365 fullt ut.

Microsoft O365 har en bred palett av produktivitets-, kommunikations- och samarbetsfunktioner som, när de används fullt ut, inte har någon jämförbar plattform som driver moderna arbetsrutiner.

De utmaningar som din organisation kan stå inför:

 • Alla användare får ett brett utbud av produktivitetshöjande verktyg som kan förbättra deras arbetsliv
 • Personalen är van vid att arbeta på ett visst sätt
 • Nya funktioner tillkommer ständigt
 • Nybörjare kommer att ha missat inledande utbildning kring Office 36

Frågor som Empower-iQ hjälper till att besvara:

 • Hur ser du till att dina anställda vet hur man använder dessa plattformar?
 • Hur skapar du en motivation hos personalen att välkomna nya och bättre sätt att arbeta?
 • Hur ska de anställda kunna förstå och använda dessa nya funktioner?
 • Hur kan nybörjare använda de produktivitetshöjande verktyg som tillhandahålls för att göra sitt jobb?

Komponenter I tjänsten Empower-iQ 

Crayon's dedikerade, "evergreen" användaradoptionsportal - Empower-iQ ger de anställda egenmakt att utnyttja O365 och öka produktiviteten:

 • User Adoption Consultants: Dedikerade och erfarna i att utveckla kundfokuserade användarprogram
 • Kommunikation och planering: Crayon kommer att samarbeta med dig för att skapa medvetenhet bland dina anställda om den förändring som kommer och varför den är av värde.
 • LIVE User Training: Gör det bästa av klassrumsupplevelsen med en ämnesexpert men som levereras kostnadseffektivt via en inspelningsbar webb-sändning.
 • Utveckla inlärningsvägar: Crayon kommer att samarbeta med dig för att utveckla relevanta inlärningsvägar för varje enskild anställd.
 • Utveckla interna "champions": Crayon kommer att jobba med nyckelmedlemmar i ditt team för att skapa interna champions som hjälper till att driva på antagande och engagemang inom programmet.
 • Yammer Community: Skapa en community av kollegor som stöder och delar inlärningsupplevelsen.
 • Kommunikationsinnehåll: Leverans av kommunikationsinnehåll som stöder din interna kommunikationsstrategi och ökar medvetenheten i teamet

crayon Läs mer

Tjänsten Modern arbetsplats

Crayons tjänst "Modern Workplace as a Service" (MWaaS) har skapats genom en kombination av samarbetet med och stöd från...

Läs mer

Optimering

Våra marknadsledande och beprövade metoder fokuserar på både "teknik" och "personal", så att dina team kan få ut det mesta av...

Läs mer

Samarbete

Crayon har utvecklat ett marknadsledande kommunikations- och samarbetsförslag som skiljer sig från alla andra idag befintliga på marknaden...

Läs mer