Optimering

Optimering

crayon Förmågor

 

Crayons individuella expertkunskaper inom SAM, Licensing, Cloud och Unified Communications innebär att vi kan analysera din nuvarande licensiering i linje med hur dina anställda fungerar och vilken teknik de faktiskt använder. Våra marknadsledande och beprövade metoder fokuserar på både "teknik" och "personal", så att dina team kan få ut det mesta av produktiviteten som dessa lösningar ger.

SAM En kundcentrerad affärsfilosofi

Crayon kommer att fungera för din räkning för att erbjuda dig det mest omfattande och strukturerade utbudet av SAM-konsulttjänster för att optimera ROI genom realistisk TCO-reduktion.

Vårt team med högkvalificerade konsulter tillsammans med våra unika verktyg och system erbjuder det mest omfattande utbudet av SAM-konsulttjänster som finns på marknaden.

Office 365 kan innebära utmaningar för organisationerna när det gäller att mäta, förutspå eller prognostisera användningen. Att migrera från befintliga licensieringsmodeller till de rätta, molnbaserade modellerna, som kan stödjer applikationer och system i dessa miljöer kan också vara kostsamt och ineffektivt, om de inte förstås och hanteras på ett korrekt vis.

Delar:

  • Konsumtionsrapporter som beskriver nuvarande och förväntad användning av tjänster
  • En hanterad tjänst kring uppgiften att rapportera om användningen
  • Rapporter som visar hur din miljö kan optimeras för att fungera mer effektivt

Fördelarna:

  • Sinnesro tack vare att du har exakt information i den mjukvara som används och därtill hörande kostnader
  • Optimera komplexa datacentermiljöer
Licenshantering Enbart vi garanterar minskade kostnader

Vårt team med högkvalificerade konsulter, tillsammans med våra unika verktyg och system, kan erbjuda marknadens mest omfattande utbud av licenshanteringslösningar.

Våra experter kan hjälpa dig vilka alternativ som finns för att hjälpa dig maximera fördelarna med ditt beslut.

I våra Workshops kan vi diskutera det aktuella läget för implementering av teknik och framtida planer för implementering, t.ex. uppgraderingar, ny teknologi, virtualisering och migrering till molnet. Vi skapar olika scenarier som visar vilka investeringsnivåer som behövs, och de besparingar som kan göras genom olika alternativ.

Leveranser:

  • En rådgivning som framhäver kraven på dina nuvarande och framtida programvaror.

  • Ett strategiskt tillvägagångssätt hjälper till att utforma det mest optimala och kostnadseffektiva sättet för framtida mjukvaruinköp.
  • Scenarier och alternativ med noggrann kostnadsanalys för de närmaste 3–6 åren.

Fördelar:

  • Optimerade processer som resulterar i ytterligare minskningar av programvarukostnader
  • Möjligheten att identifiera den mest lämpliga och kostnadseffektiva licensavtalstypen som ska leverera din nuvarande och framtida IT-strategi
moln Låt Crayon visa vägen till en klarblå himmel

Även om Cloud kan vara det bästa för din IT-infrastruktur och dina IT-tjänster, kan resan vara komplex.

Cloud är inte en destination, det är en resa som påverkar hela organisationen och det kan vara en utmanande upplevelse om du inte är tillräckligt förberedd. Crayon har den mest omfattande tjänstekatalogen av molnteknologilösningar tillsammans med unika verktyg, plattformar och bred konsulterfarenhet samt tjänster som gör att du kan påskynda din verksamhet i molnet.

Du kan inte bara definiera din mest effektiva resa till molnet, utan också förenkla implementeringen, mottagandet och hanteringen av din kunds teknikförbrukning. Se till att du optimerar din tid och avkastning på dina investeringar i cloudteknologi.

Samarbete Microsoft Teams och Skype for Business går samman!

Implementera Skype for Business & Teams på rätt sätt med Crayon.

Crayons konsulter har gjort installallationer på tusentals ställen, med hjälp av vår expertis. Vi kommer att arbeta tillsammans med dig för att överväga vilka nyckelelement som måste läggas fokus på för att uppnå ett framgångsrikt genomförande.

crayon Läs mer

Tjänsten Modern arbetsplats

Crayons tjänst "Modern Workplace as a Service" (MWaaS) har skapats genom en kombination av samarbetet med och stöd från...

Läs mer

Empower-iQ

Microsoft O365 har ett brett erbjudande av produktivitets-, kommunikations- och samarbetsfunktioner som, när de används fullt ut...

Läs mer

Samarbete

Crayon har utvecklat ett marknadsledande kommunikations- och samarbetsförslag som skiljer sig från alla andra idag befintliga på marknaden...

Läs mer