Crayon Sweden
Crayon AB Fokusområden

Vi på Crayon AB är verksamma inom tre fokusområden:

 • Försäljning och rådgivning om programvara och molntjänster
 • Konsulttjänster inom infrastruktur
 • Software Asset Management (SAM)

Vi har en uttalad ambition att optimera våra kunders utnyttjande av programvara på lång sikt, att skapa kostnadseffektivitet och samtidigt säkerställa korrekt licensiering samt minimera kommersiella och juridiska risker.

 

Varför Crayon AB?

 • Microsoft License Solution Provider - LSP
 • Microsoft Cloud Solution Provider - CSP T1 och T2
 • Exceptionell kompetens inom SAM teamet!
 • ROI/TCO fokus!
 • Lierad med våra kunder - ej  leverantörerna
 • Fokus på licensiering
 • Rådgivning och support för licens- och molnlösningar
 • Hjälp vid förhandling med leverantörer!
 • SAM as a Service!

Molntjänster - Cloud Computing

Cloud Computing är en av de viktigaste trenderna inom IT-branschen och öppnar nya möjligheter för hur vi tillhandahåller IT-tjänster till våra användare.

 • Upphandling anskaffning
 • Etablering av teknik
 • Hantering av molntjänster
 • Styrning av dessa processer

 

Konsulttjänster inom IT-infrastruktur

 • Ta fram en migrations plan
 • Ta fram en onboarding-plan
 • Ta fram en kommunikationsplan
 • Migreringsprojekt
 • Rättsliga konsekvenser
 • Säkerhet

 

SAM Tjänster

Exempel på SAM-tjänster

 • Föräljning av programvara och molntjänster
 • Licensrådgivning
 • Revisionsstöd
 • Nulägesanalys
 • Scenarioanalys
 • Design & Implementering