Crayon Sweden Crayon AB- Konsulttjänster inom IT-infrastruktur
Crayon AB Tjänster inom IT-infrastruktur

I Sverige är vi främst fokuserade på tjänster inom infrastruktor för Microsofts produktportfölj. Exempel på projekt som vi vanligen utför är följande:

  1. Ta fram en migrations plan

Detta innebär att olika implementeringsprojekt sorteras i prioritetsordning. Man gör en bedömning av beroenden, kostnader och fördelar med de olika migrationsprojekten. Den prioriterade listan över projekt kommer sedan att fortsätta att ligga till grund för den detaljerade genomförandeplanen och migrations planen.

  1. Ta fram en onboarding-plan

Identifiera viktiga stakeholders och säkra organisationens stöd och bekräftelse av projektgenomförandets tidplan.

  1. Ta fram en kommunikationsplan

Beakta hur viktiga stakeholders påverkas av projekt, och säkra lämplig nivå av engagemang och informationsflöde.

  1. Cloud Transition

Genomförande av  teknik- och migrationsprojekt.

  1. Rättsliga konsekvenser

Vilka lagar gäller för och reglerar de aktuella teknikområdena, och vad är lämpliga nivåer av säkerhetsåtgärder för att skydda tillgångarna? Hur rör dessa farhågor för varje fas av ramverket, och hur säkrar vi efterlevnad av dessa regler.

  1. Säkerhet

Vilka lagar gäller för och reglerar de aktuella teknikområdena, och vad är lämpliga nivåer av säkerhetsåtgärder för att skydda tillgångarna? Hur rör dessa farhågor för varje fas av ramverket, och hur säkrar vi efterlevnad av dessa regler.

 

Kontakt:
Fredrik Berglund
Director Consutling Services, Cloud Services
Tel: 08/50530784
Mail: fredrik.berglund@crayon.com