Crayon Sweden Crayon AB - Molntjänster (Cloud Computing)
Molntjänster Cloud computing

Molntjänster - Cloud Computing

Våra huvudleverantörer av molntjänster är:

 • Microsoft 

  - Office 365 suiter - för användare
  - SPLA, CSP T1 och T2 - för partners
 • AWS
 • IBM

Cloud Computing är en av de viktigaste trenderna inom IT-branschen och öppnar nya möjligheter för hur vi tillhandahåller IT-tjänster till våra användare. I allmänhet handlar Cloud Computing om att leverera applikationer och data som tjänster till användare så att de enkelt kan nå dem när de vill ha den enhet de vill arbeta från. För IT-organisationen kan fördelar uppnås genom en snabbare lansering av nya tjänster, förenklad drift och reducerade kostnader. Tjänsterna kan levereras från ditt lokala datacenter, en operativ partner eller direkt från tillverkare som Microsoft, IBM och Oracle.
Cloud Computing är ett stort kompetensområde under snabb utveckling, så det kan vara utmanande att få en överblick över alla alternativ och hur man utnyttjar dessa på bästa möjliga sätt i sitt eget företag. Inom Crayon har vi spenderat mycket tid på att förvärva kompetens inom området och fått värdefull erfarenhet genom att implementera slösningar på ett antal företag, ofta integrerade med lösningar som drivs i vårt eget datacenter.
Inmom Crayon har vi spenderat mycket tid på att förvärva kompetens inom området och fått värdefull erfarenhet genom att implementera molnlösningar på ett antal företag. Du får del av denna erfarenhet när vi hjälpet kunderna att implementera molnlösningar och vill ha hjälp till utvärdering, design, implementering och support.

 

Cloud-iQ - Crayons självbetjäningsportal för molntjänster

Cloud-IQ är en omfattande självbetjäningsportal (ansluten till Microsoft O365-motorn), där du i realtid kan skapa och distribuera alla Microsofts Cloud -produkter.

Crayon erbjuder hjälp inom de områden du som leverantör av molntjänster måste behärska:

 • Upphandling anskaffning
 • Etablering av teknik
 • Hantering av molntjänster
 • Styrning av dessa processer

Våra huvudleverantörer av molntjänster är:

 • Microsoft SPLA, CSP T1 och T2
 • AWS
 • IBM

Kontakt:
Jan Sundberg
Sales Manager, Channel Sales
Tel:08/50530779
Mail: jan.sundberg@crayon.com