Nyheter & Kundportaler Kundportaler
Crayon Navigator - 24/7 Licensing Management

Navigator är Crayons kundlicenshanteringsportal. Den möjliggör att våra kunder säkert kan lägga order mot deras licensavtal och ladda ner relevanta licensnycklar.

Navigator är en patentskyddad miljö, exklusivt för Crayons kunder som kan logga in här när som helst genom att använda deras unika kundinloggningsuppgifter.


Logga in på Navigator

Har du glömt dina inloggningsuppgifter?

Om din e-postadress har ändrats, eller om du inte längre har åtkomst, kontakta din Crayon Account Manager

Crayon xSP Portal - Enkelt och säker kontroll och rapportering

Crayon xSP Reporting Portal ger en säker, unik och enkel portal för våra Service Providers för att utföra sina månatliga rapporteringar för flera xSP tillverkare.

Portalen tillhandahåller även en översikt över de olika xSP-avtal Service Providern har med Crayon, aktuella priser, information och en sammanfattning av redovisad användning från föregående månader.

Crayon xSP Portal är en patentskyddad miljö, exklusivt för Crayons kunder som kan logga in när som helst genom att använda sina unika kundinloggningsuppgifter

Logga in på Cloud-iQ, (fd.  XSP Portal)

Har du glömt dina inloggningsuppgifter?

Om din e-postadress har ändrats, eller om du inte längre har åtkomst, kontakta din Crayon Account Manager

Crayon SAM Program Kundportal

Kundportalen i Crayon SAM Program ger en säker och enkel tillgång till ett unikt material i Crayon SAM Program/ CSP. Detta redskap ger dig som kund tillgång till processer för hantering av mjukvarutillgångar och dessutom mallar  för viktiga dokument som du behöver för att själv skapa eller förbättra dina processer och rutiner för hantering av dina investeringar i programvarutillgångar, det som sammafattas i begrepper SAM –Software Asset Management.

CSP är en patentskyddad miljö exklusivt tillgängligt för Crayon kunder som kan logga in här, när som helst med kundunik inloggning.

Logga in till Crayon SAM Program

Logga in på SAM-iQ

Logga in på SAM-iQ  (demo)

Problen med nloggningen? Kontakta din kontaktperson på Crayon eller maila info@crayon.se