Crayon Cloud Economics Om ekonomisk uppföljning i Microsoft Azure
Cloud Economics den 26 mars mellan 10:00 - 10:40

Webinar - Crayon Cloud Economics

Ekonomisk uppföljning i Microsoft Azure

Microsoft Azure är en vanlig molntjänst för att möjliggöra att ett företag lägger sin serverpark i molnet.

Under detta webinar kommer vi gå igenom innehållet i vår tjänst Cloud Economics. Syftet är att du skall få en tydlig bild av kostnaderna för din moln- konsumtion.

Datum och tid:

26 mars 2019
Kl: 10.00 - 10:40

x

Agenda:

- Kort om Crayons tjänster
- Hur levereras den här tjänsten
- Teoretisk genomgång av tjänster
- Genomgång i verktyget
- Frågor och länkar

Föredragshållare:

Pierre Helgesson, Crayon

LÄNK till webinaret