Webinar - Kan IBM ersätta Oracle Java på ett ekonomiskt och tekniskt bra sätt? Svar: Ja! IBM Runtime for Business ersätter Oracle Java
Spar pengar med IBM Runtime for Business Ersätt din Oracle Java?

Webinar Java-IBM Runtime for Business

Betala endast för vad ni behöver för Java support

Uppdateringar av Oracle JDK 8 är inte längre gratis för företag. 
Kan jag ersätta min Java med IBM Runtime for Business?

Bakgrund: För Orale Java behöver du efter april:

- Betala en licens för att installera Java SE i kommersiella miljöer (arbetsstationer och servrar)

- Betala för "support" för att fortsätta få säkerhets-uppdateringarna

- Betala för att komma åt säkerhets uppdateringar eller tvingas uppgradera till nästa utgåva var sjätte månad!

Varför IBM Runtime for Business?: 

Flexibilitet:
Betala endast för de miljöer där du vill support för. Säkerhetsuppdateringarna är fria!

Öppen källkod
Baserat på öppen källkod från OpenJDK och Open Eclipse OpenJ9.

Effektivt
Mycket effektivt genomförande med möjlighet att övervaka och förvalta dina Java-applikationer.

På agendan:
Hur enkelt är det att migrera från Oracle JDK till IBM Runtimes för företag?
Vi jämför priser mellan IBM Runtime for Business och Oracle Oracle.

KALENDERBOKNING

Register button

Tid:
Torsdag 9 maj 2019, Kl: 10:00-10:45

Föredragsållare:
JOHN LUDVIGSEN
Software Sales Hybrid Cloud, IBM