Offentlig sektor Programvarulösningar 2016
Crayon är stolt ramavtalsleverantör på svenska statens och Kammarkollegiets ramavtal - Programvarulösningar 2016 kksigill6

Ramavtalet i korthet

Ramavtalet omfattar programvara, publik molntjänst och privat molntjänst som används när kunds behov täcker mer än ett av ramavtalen Licensförsörjning, Systemutveckling, Informationsförsörjning samt Vård Skola Omsorg.

Ramavtalet omfattar även behov som helt eller delvis är utanför något av de andra uppräknade ramavtalen men omfattas av upphandlingsområdet Programvaror och tjänster. Exempel på sådana behov är programvara och tjänster för ekonomiadministration, personaladministration och upphandlingsverktyg.

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar it och it-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Upphandlingen omfattar också licenstjänster.

Är era behov uteslutande licenser och/eller molntjänster rekommenderar vi istället ramavtalet Licensförsörjning 2016 >>>

Utbud

Crayon kan erbjuda ett brett utbud av programvarulösningar inom samtliga områden ramavtalet täcker. Detta innebär rent praktiskt att vi bland annat kan erbjuda lösningar inom;

- Beslutsstöd

- CRM

- Enkätverktyg

- ERP

- Externweb/Intrnät

- GIS

- Identitet och åtkomsthantering

- Kontorsstöd

- Ledningssystem

- Personalsystem

- Säkerhet

- Sök

- Upphandlingsverktyg

- Virtualiseringslösningar

Vi samarbetar idag med med cirka 100 partners över hela landet vilka är specialiserade på sina områden. Från mindre lokala bolag till de största IT-bolagen i Sverige.

Bredden av partners är kopplat till vår tro att alltid söka efter den bästa lösningen utifrån våra kunders behov samt vikten av att hitta en partner vars storlek och specialisering passar det aktuella behovet.

Kontakt

För mer information om hur Crayon kan göra skillnad kontakta oss på;

Telefon: 08-50530730

E-mail: avropa@crayon.se

För mer information om ramavtalet se Kammarkollegiets sida vid länken >>>