Our Services Cloud och tjänster för driftleverantörer
Crayon A Global Leader In Service Provider Licensing, Management & Consultancy

Service Provider Licensing

Crayon är en världsledande aktör inom licensiering och rådgivning till det som kallas Service Providers, som är de företag som själva producerar och säljer molntjänster, hosting, outsourcing eller programvara som tjänst. För sin produktion har en Service Provider behov av programvara från ledande tillverkare som Microsoft, Vmware, Citrix och Veeam, Symantec, Zimbra med flera. Tillverkarna har specifika licens- och avtalsmodeller för den typen av verksamhet som exempelvis SPLA, VSPP och CSP men under en gemensam benämning kallas de XSP avtal. De ger en Service Provider rätten att på månadsbasis hyra programvara av tillverkaren för att sedan leverera den som en tjänst, eller som en del i en tjänst, till sina kunder.

Logga in på XSP Portal