Our Services Konsulttjänster
Crayon Trusted & Expert Consulting Solutions

Arkitekter och konsulter för infrastruktur och cloud

En viktig del i vår verksamhet är att erbjuda våra kunder en expertis och rådgivning vid planering och införande av nya teknologier. I mer än tio år har vi bedrivit en framgångsrik konsultverksamhet i Norden inom framförallt Microsofts infrastruktur och på senare tid även Office 365 och Azure. Den verksamheten expanderar vi nu till att hantera kunder över i princip hela världen.


Crayon tillhandahåller strategisk rådgivning inom inköp, management och implementation av IT-lösningar. Tillsammans med stöd för projektledning och löpande drift så hjälper vi många av världens ledande företag lika väl som det mindre bolaget, lilla myndigheten eller stora kommunen.


Våra 350 tekniska konsulter har tillsammans expertis inom alla stora programvarutillverkare för infrastruktur. De är väl certifierade och många är även aktiva som instruktörer i olika utbildningar och som föreläsare på konferenser runt om i världen. Vi är övertygade om att det ger ytterligare värde för våra kunder.

 

Vi levererar tjänster in om flera olika områden:

Konsulttjänster:

 • Cloud Architecture & Deployment Solutions
 • Licensing Environment Optimization & Management
 • Security
 • Data Center Systems
 • Infrastructure and Networking
 • Backup and Data Recovery
 • Servers Environments
 • Storage & Virtualisation Solutions

Managerade tjänster:

De nya kraven på den moderna medarbetaren innebär också krav på mobilitet och flexibilitet avseende både utrustning och programvara, framförallt möjligheten att ha information tillgänglig överallt hela tiden. Det har drivit på utvecklingen av nya lösningar och leveransmodeller vilket också innebär fler licens- och prismodeller för programvara. Våra tjänster hjälper kunden att uppnå dessa fördelar på ett kostnadseffektivt sätt genom att finna rätt lösning för respektive behov, antingen bland våra egna tjänster eller bland de som vi levererar genom våra partners.

Tjänsterna inkluderar:

 • SAMaaS
 • Outsourced License Lifecycle Management
 • Project Management
 • Audit Simulation & Support
 • Infrastructure Management & Support