Modern arbetsplats Tjänsten Modern arbetsplats
Modern arbetsplats Vad är det?

Både stora och små organisationer kan förändras snabbt. Att ändra personalens förväntningar, olika och spridda team, och en alltmer komplicerad hotmiljö är alla vanliga ingredienser på en Modern arbetsplats. Denna press kräver att vi har en mottaglig och modern arbetsplats för att kunna möta våra förändrade affärsbehov.

Crayon's tjänst Modern arbetsplats (MWaaS) har skapats genom en kombination av samarbetet med och supporten till tusentals kunder. Genom att förstå deras behov av dagens miljö och en djuplodande kunskap om hur organisationerna och deras anställda kan få ut mesta möjliga av tekniken när de använder "Modern arbetsplats”-praxis.

Tre delar Optimering, Samarbete och Självständighet

Tre delar sammanförs och skapar Crayon's MWaaS:

  • Optimering: Förstå din nuvarande licensposition, optimera användningen och hitta de mest kostnadseffektiva strategierna för din organisation
  • Samarbete: Skapa en miljö för modern kommunikation och samarbete, maximera medarbetarnas produktivitet och ge ledningen information om prestationer gällande både personal och teknik
  • Självständighet: Möjliggör att varje enskild person kan använda de tekniker och produktivitetsverktyg som tillhandahålls 

crayon Vad är Crayons MWaaS?

Denna kombination av tjänster ger den mest kostnadseffektiva lösningen på marknaden. Detta kommer inte bara att möjliggöra att du fattar de bästa inköpsbesluten, utan också att du maximerar den teknik som dina team behöver för att kommunicera och samarbeta på daglig basis.

crayon Läs mer